Bustadprisane auka i april

Bustadprisane i Bergen steig med 2,8 prosent i april. Prisutviklinga i Bergen i april vart sterkare enn byar som Oslo, Trondheim og Stavanger. I april tok det i snitt 29 dagar å få selt ein bustad i Bergen, og snittprisen på ein bustad ligg i underkant av 2,9 millionar kroner. Les meir om bustadprisane i april på NRK.no