NRK Meny

Budsjettsprekk for Helse Fonna

I løpet av sommarmånadane har Helse Fonna brukt om lag 40 millionar kroner meir på helse enn det som er budsjettert. Mindre inntekter for sjukehusbehandlinga, meir overtid og dyre legemiddel er noko av årsaka, opplyser helseføretaket. Dette vil redusere investertngsevna neste år. – Sparetiltaka skal ikkje ramme pasientbehandlinga, seier styreleiar Kjell Arvid Svendsen.

Siste video

Det kokte i klubbhuset til Fana idrettslag etter at klubben tok sitt andre OL-gull på få dagar.
Programleiar:
Programleiar: Marte Rommetveit