Brukte millioner på «trygg» sykkelparkering – må stenge på grunn av tyveri

BERGEN SENTRUM (NRK): Parkeringshusene skulle sikre en tryggere sykkelhverdag. Det er bare ett problem: Hvem som helst kan komme seg inn.

Sykkelparkering utenfor Rådhuset i Bergen

STENGT: Bergen kommune er eier av to av parkeringshusene som til sammen har kostet nærmere tre millioner kroner. Ett er nå stengt.

Foto: Hanne Eskeland / NRK

Utenfor rådhuset i Bergen står et tomt parkeringshus. Skuret ble åpnet i 2015, men har nå vært stengt i over et halvt år.

– Tanken var å gi trygg sykkelparkering til byens syklister. Men erfaringene har vært delte. Det er generelt et stort problem med sykkeltyveri, sier Einar Grieg, sykkelsjef i Bergen.

Parkeringshuset måtte stenge på grunn av stadig tyveri og hærverk.

Likevel har de fleste andre parkeringshusene fortsatt samme låsemekanisme.

Stengt sykkelparkeringshus, Bergen

STÅR TOMT: Langvarige problemer med tyveri og hærverk gjorde at parkeringshuset ved rådhuset i Bergen omsider ble stengt.

Foto: Hanne Eskeland / NRK

Bruker bankkort

Av 656 sykkelplasser i ti parkeringshus i Bergen og omegnskommunene har i snitt over 500 stått ubrukte hver eneste dag de siste tre årene.

Sykkelsjefen mener syklistene unngår husene på grunn av den usikre ordningen.

Man låser seg inn ved å registrere bankkortet sitt. Problemet, forteller Grieg, er at hvem som helst med gyldig bankkort kan låse seg inn.

– Det viste seg at dem som har uærlige hensikter også kom seg inn, enten ved å bruke bankkort, eller ved å vente til noen andre kom og låste opp, sier Grieg.

Ved enkelte av parkeringshusene er det kameraovervåkning, og vektere som rykker ut dersom det skulle skje noe. Men å ha det slik overalt, blir dyrt.

– Det blir vanskelig, mye på grunn av beliggenhet, men også dyrt, sier Grieg.

Einar Grieg, sykkelsjef i Bergen

OPPGITT: – Det er synd når du prøver å tilrettelegge, og det ikke funker, sier Einar Grieg, sykkelsjef i Bergen.

Foto: Hanne Eskeland / NRK

– Skuffende

Bergen kommune brukte nærmere tre millioner kroner på de to av de ti parkeringshusene de eier.

Tidligere byråd for byutvikling, Henning Warloe (H), sier det er skuffende at ordningen ikke fungerer.

– Da det først ble bestemt at disse husene skulle bygges i min tid, ble det sett på som et viktig tiltak for å øke sykkelandelen i Bergen, sier Warloe.

Han stiller seg uforstående til sikkerhetsproblemet Grieg beskriver ved rådhuset, og mener kameraovervåkningen som allerede er der burde brukes.

Servicestasjon for sykkel i Bergen

POPULÆRT: Verktøy fra servicestasjoner utenfor parkeringshusene blir også stjålet, forteller Einar Grieg.

Foto: Hanne Eskeland / NRK

Trygghet mot betaling

Grieg forteller at de ser til andre storbyer for bedre løsninger.

Blant annet i Trøndelag og Oslo har det blitt såkalte «sykkelhotell», hvor det er kameraovervåkning og vakthold.

I Oslo betaler syklistene 50 kroner i måneden, og låser seg inn via en app.

– Vi har sett på en ordning med separate bokser til hver enkelt sykkel. Dette har blitt prøvd ut i andre storbyer, og har fungert godt, sier Grieg.

Dette regnes som tryggere, fordi man da kan sikre hver enkelt sykkel på en bedre måte. Men det er betydelig dyrere enn parkeringshusene har vært.

– Trygg sykkelparkering er noe vi må fortsette å jobbe med, medgir Grieg.

SafeBikely

MULIG REDNING: En slik løsning, hvor hver enkelt sykkel låses inn for seg, kan være et alternativ, sier sykkelsjef Einar Grieg. Disse er levert av SafeBikely, og står i Kristiansand.

Foto: Jan Jørg Tomstad / NRK