Bruker VR-briller for å hjelpe demente

LANDÅS (NRK): Solveig Berg kan reise tilbake til nabolaget hun vokste opp i, og gjenoppleve minner hun ellers har problemer med å huske.

Solveig Berg prøver VR-briller

HISTORIEREISE: Solveig Berg får «dra te Salhus» igjen, selv om hun fysisk er på Landås. VR-brillene var kjekke, synes hun.

Foto: Elise Angell / NRK

– Ah, jeg kjenner det så godt. Der er butikken til Nils, der er samvirkelaget!

Solveig Berg sitter i godstolen på Landås menighets aldershjem. Samtidig er hun på reise tilbake til barndommens Salhus.

Hun har fått prøve VR-briller («virtual reality») som viser bilder fra den gangen hun bodde like ved kaien i strikkebygden nord i Bergen.

– Det er akkurat som å reise hjem igjen!

VR-brillene blir nå testet ut på flere sykehjem i Bergen kommune, for å gjøre hverdagen til demente og andre beboere bedre. Kommunen har i år kjøpt inn et par med briller til alle de kommunale sykehjemmene.

Ser nye ting

For mange personer med demens har forsøket med VR-briller vært positivt, forteller Margrethe Moss-Iversen Lundegård, frivillighetskoordinator i etat for alders- og sykehjem i Bergen kommune.

Margrethe Moss-Iversen Lundegård

GIR MULIGHETER: Brillene kan gi de eldre gode opplevelser, sier frivillighetskoordinator Margrethe Moss-Iversen Lundegård.

Foto: Elise Angell / NRK

– Det gir eldre mulighet til å se ting de ikke ellers ville sett. De kan for eksempel dra på en kunstutstilling. Det gir opplevelser og glede der og da, sier hun.

Prosjektet i Bergen har hentet inspirasjon fra Danmark, der VR er blitt brukt i over et år som del av eldreomsorgen i København og Odense.

Brillene kom for et par uker siden og er utprøvd på flere ulike sykehjem. Reaksjonene er veldig forskjellige, forteller Lundegård.

– Noen vil ikke ha dem på seg, og noen tar dem på og liker det ikke. Men noen trives virkelig godt med det.

Sykehjemspasient Solveig Berg prøver VR-briler

GAMLE TRAKTER: Solveig Berg på Landås menighet eldresenter er en av mange eldre på sykehjem i Bergen som får prøve den nye teknologien.

Foto: Elise Angell / NRK

Opplever gamle minner med VR

På Landås undersøker de om VR-brillene kan ha en effekt på beboere som har vært urolige.

Solveig Bergs sønn Olav er glad for å se hvor mye glede moren har av brillene.

– Mor kommer tilbake til det hun husker, sånn visuelt. Det er veldig kjekt, sier han.

Olav Berg

FORNØYD: Olav Berg er pårørende og mener VR-brillene har god effekt.

Foto: Elise Angell / NRK

– Dette er en super aktivitet som de frivillige kan være med på for å ha en hyggelig tid med de eldre. De pårørende kan også gjøre dette, sier Lundegård.

Prisen på brillene ligger fra tusen kroner og oppover.

Mer teknologi i eldreomsorgen

Helsebyråd Rebekka Ljosland (KrF) besøkte Solveig Berg og eldresenteret rett før jul. Også hun fikk teste teknologien, og kan fortelle at dette er noe kommunen vil satse mer på.

– Så rått!, utbryter hun etter å ha prøvd det kommunen kaller «omsorgsteknologi».

– Vi vil ha enda mer av denne type hjelpemidler i sykehjemmene våre. Det gir demente og andre pasienter på sykehjem en bedre livskvalitet og en mening i hverdagen, sier Ljosland.

Rebekka Ljosland

SATSING: Byråd Rebekka Ljosland sier bruken av teknologi i eldreomsorgen er et satsingsområde for byrådet.

Foto: Elise Angell / NRK