NRK Meny
Normal

Bruker 60 millioner kroner på 60 meter lang gangbro

Ny bro for gående og syklende ved Store Lungegårdsvann i Bergen skal stå klar i 2018. Se de helt nye tegningene av millionbyggverket.

Gangbro Store Lungegårdsvann

MILLIONPROSJEKT: Den nye sykkel- og gangbroen ved Store Lungegårdsvann blir trolig seende slik ut.

Foto: EFLA / EFTA

60 millioner kroner blir trolig prislappen på prosjektet som omfatter arbeidet med ny gang- og sykkelbro langs Store Lungegårdsvann.

Nå er de foreløpige tegningene av broen klare. Det er det islandske ingeniør- og konsulentselskapet EFLA som har prosjektert stålkonstruksjonen.

I tilllegg til ny bro skal millionene sikre at området rundt Nygårdstangen får en etterlengtet ansiktsløftning.

Området har vært under varig utbygging de seneste årene. Hovedbrannstasjonen ble reist på Nygårdstangen i 2007 før svømmeanlegget Aleksander Dale Oen-arena sto klart i 2014. I tillegg til svømme- og stupefasiliteter huser anlegget en flerbrukshall og Amalie Skram videregående skole med tusen elever.

– Ting kan endre seg

– Vi skal ikke være for bastante. Noen ting kan endre seg, men brotypen er ganske låst, sier byggeleder i Statens vegvesen, Jan Ove Nygård.

Den midlertidige gangbroen mellom Hovedbrannstasjonen og AdO Arena ble bygget i 2007 for å avvikle gangtrafikken forbi området. I august i år ble denne byttet ut med en midlertidig kjørebro med gangbane.

Den nye gangbroen Nygårdstangen

Det er det islandske ingeniør- og konsulentselskapet EFLA som har prosjektert broen. – Noen ting kan endre seg, men brotypen er ganske låst, sier byggeleder Jan Ove Nygård.

Foto: EFLA / EFLA

Arbeidet med å fylle masser startet allerede i mai.

– Den nye broen vil ligge cirka 20 meter på utsiden av den midlertidige broen og det er derfor behov for å fylle ut masser i vannet til brufundamentene, sier Nygård.

Populært område

I august ble den populære turstien Nonnestien stengt av. Det har allerede skapt forviklinger for utbyggerne.

– Dette er et veldig populært område, med mange turgåere og besøkende til svømmeanlegget. Vi har allerede hatt noen som prøver seg forbi sperringene, sier byggelederen.

Steinmassene som brukes til utfyllingen kommer fra Jernbaneverkets arbeid i Fløen og arbeidet med den nye E39 mellom Svegatjørn og Rådal.

Broen blir finansiert av Bergensprogrammet. Prislappen på 60 millioner skal dekke gang- og sykkelbro, gangvei, samt terrengtilpasninger i sammenheng med dette. Foran AdO omfatter prosjektet masseutfylling inkludert asfaltering.

Den endelig prisen på broen blir først klar når den har vært ute på anbud.

Kanal mellom lungegårdsvannene

VISJONÆRT: Kanalen mellom Store og Lille Lungegårdsvann forsvant i 1926. Snart hundre år senere kan den nye gang- og sykkelbroen på Nygårdstangen være det første steget på veien til en ny kanal.

Foto: Bergen kommune

Åpnet for kanal til Smålungeren

Ikke mange nålevende bergensere har opplevd å gå langs kanalen mellom Store og Lille Lungegårdsvann. Den forsvant i 1926, men millionbroen kan være inngangsporten til Smålungeren fra sjøveien.

Politikerne har pekt ut området ved Nygårdstangen til bolig og næringsutvikling.

Det forrige byrådet gikk nemlig inn for å gjøre store endringer i Bergen sentrum og gjenåpne kanalen mellom Lille og Store Lungegårdsvann.

– Dette er til med større enn planene for Bybanen, sa daværende byråd Monica Mæland (H) da byrådet lanserte planene. Siden den gang har lite skjedd. Da de borgerlige leverte fra seg nøkkelen til rådhuset for et år siden, hang planene fortsatt i løse luften.