Brua har sokke 30 centimeter

Brua over Opo i Odda har sokke 30 centimeter etter flaumen på søndag, skriv Hardanger Folkeblad. Statens vegvesen held framleis på med å undersøke brua, men store vassmengder i elva gjer arbeidet vanskeleg.

Bro Opo Odda flom
Foto: Tale Hauso / NRK