Branns trenere

Her er oversikten over Branns trenere gjennom tidene.

Trenere for Brann

År

Trener

1946

Thomas Mitchell

1947

Thomas Mitchell/William Cook

1948

Alf Young

1949

Aitken

1949-1951

William Cook

1951-1952

Bjarne Osland og Kjeld Kjos

1953

Bjarne Osland

1954

Karl Pannagl

1955

George Ainsley/Oddvar Hansen

1956-1957

Oddvar Hansen

1958

Birger «Teisen» Nilsen

1959

Tivader «St. Peter» Szentpeterey

1960-1963

Oddvar Hansen

1964

Pepi Stroh

1965-1968

Oddvar Hansen

1969-1972

Karel Bucko

1972-1973

Ray Freeman

1974-1978

Bill Elliott

1979

Ivar Hoff

1979

Egil Austbø

1980-1981

Les Shannon

1982-1983

Arve Mokkelbost

1984-1985

Endre Blindheim

1986-1987

Tony Knapp

1987

Per Vold

1988-1990

Teitur Thordarson

1991-1992

Karl Gunnar Björklund

1993-1995

Hallvar Thoresen

1995-1998

Kjell Tenfjord

1998-1999

Harald Aabrekk

2000-2002

Teitur Thordarson

2003-

Mons Ivar Mjelde