BRANN VED BERGENSBANEN

Bergensbanen er stengt for togtrafikk mellom Reimegrend og Urdland i Voss på grunn av ein brann ved sporet. Det melder NSB:\.