NRK Meny

Brann ved Bergensbanen

  • Tog trafikken ikkje råka

    Brannen ved Mjølfjell får førebels ikkje konsekvensar for togtrafikken mellom Bergen og Voss. Det vart jobba med alternativ transport for lokaltoget som skal gå frå Voss stasjon klokka 16.35. Siste melding frå Jernbaneverket er at toget likevel kan gå som normalt.

  • Brann ved Bergensbanen

    Det brenn langs Bergensbanen ved Mjølfjell. Det skal vera snakk om ein gras- og lyngbrann nær Kårdal stasjon. Brannmannskap er på veg til staden med terrengkøyretøy.

    Lyngbrann ved Kårdal stasjon
    Foto: Petter Oen-Sivertsen