BRANN LANGS JERNBANELINJA

Dei fire-fem brannane langs jernbanelinja frå Vossevangen og austover er under kontroll. Ei vassvogn på jernbanen har drive med ettersløkking.