Bot på fem millioner til Equinor etter giftig gasslekkasje

Equinor må betale etter alvorlig gasslekkasje på Stureterminalen i Hordaland. En 17 år gammel skoleelev pustet inn giftgassen hydrogensulfid og var nær ved å omkomme.

Gasslekkasje ved Stureterminalen i 2016.

EQUINOR SITT ANLEGG PÅ STURE: Det var på toppen av denne reaktoren ulykken skjedde.

Foto: Tor Høvik / Bergens Tidende

Det var i oktober 2016 at to operatører, en lærling og to skoleelever på utplassering ble eksponert for den giftige gassen hydrogensulfid på Stureterminalen i Øygarden i Hordaland.

Equinor har fått kraftig kritikk, og tatt selvkritikk, etter ulykken. Nå får de også en reaksjon fra politiet, skriver Bergens Tidende.

De må ut med fem millioner kroner i bot etter hendelsen. Boten er utferdiget etter ordre fra statsadvokaten i Hordaland.

– Beløpets størrelse gir et tydelig signal om at dette var en alvorlig hendelse der menneskeliv kunne gått tapt, sier politiadvokat Ole Bjørn Mevatne til BT.

Ole Bjørn Mevatne

– ALVORLIG HENDELSE: Ole Bjørn Mevatne er politiadvokat i Vest politidistrikt.

Foto: Leif Rune Løland / NRK

Del av arbeidslag

En 17 år gammel skoleelev ble kritisk skadet i ulykken. Han var del av et arbeidslag som klatret opp på toppen av en reaktor.

Der oppdaget de at noe var galt, men før de kom seg ned igjen hadde 17-åringen besvimt.

Han var i livsfare flere dager etter ulykken. Totalt måtte fem personer ha behandling etter ulykken.

Saken har vært innom både Petroleumstilsynet og statsadvokaten før politiet nå kan trekke sin konklusjon.

Brudd på HMS

Politiet peker på flere årsaker til den store boten:

  • Det var ikke gjennomført nødvendig trening i forhold til gjeldende verneregler. Det ble heller ikke brukt oksygenmasker.
  • Equinor burde vurdert risikoen på en bedre måte.
  • Det var ikke tilstrekkelig bemanning på jobb. Heller ikke tilstrekkelig kontakt mellom avgående og pågående vaktlag.

– Ulykken en vekker

Equinor har akseptert boten de nå har fått fra Vest politidistrikt etter ulykken.

– Den var en vekker for oss. Dette var en rutinesvikt som ikke skal skje, sier mediekontakt Elin A. Isaksen til NRK.

Selskapet vil fortsette å ta inn skoleelever til utplassering. Samtidig vil Equinor legge vekt på at arbeidsoppgavene de er med på er trygge.

– Dette var en svært alvorlig hendelse. I ettertid har vi fulgt saken opp på en veldig systematisk måte på alle nivå. På den måten sikrer vi oss å lære noe av det som skjedde, sier Isaksen.

Elin Isaksen

AKSEPTERER BOTEN: Elin A. Isaksen er mediekontakt i Equinor.

Foto: NRK