NRK Meny
Normal

Bøndene frykter at boplikten forsvinner

Norsk Bonde- og Småbrukarlag liker dårlig at Stortinget vil fjerne boplikten. – Bygdene blir taperne.

Småbruk

KAN BLI SOLGT: 140 landbrukseiendommer i Hordaland har mellom 25–35 dekar fulldyrket- eller overflatedyrket jord, og kan bli omgjort til fritidseiendommer om den borgerlige siden på Stortinget får det som de vil.

Foto: BJORN H STUEDAL www.stuedal.no

Nesten 1200 landbrukseiendommer i Hordaland kan bli omgjort til fritidseiendommer. Et flertall på Stortinget vil fjerne boplikten fra 25 og opp til 35 dekar.

Norsk Bonde- og Småbrukarlag frykter forslaget.

Boplikten kan bli opphevet

MOTSTANDER: Bygdene, grendene og folket blir taperne, mener politisk nestleder Arne Lofthus i Norsk Bonde- og Småbrukarlag.

Foto: Arne Lofthus / NRK

140 bruk blir berørt

– Vi har et gammelt lovverk som fungerer. Vi ønsker aktive bruk med folk som bor i alle tun og der jorden blir brukt av dem som eier. Nå går utviklingen i feil retning. Bygdene, grendene og folket blir taperne, sier politisk nestleder Arne Lofthus i Norsk Bonde- og Småbrukarlag.

140 landbrukseiendommer i Hordaland har mellom 25–35 dekar fulldyrket- eller overflatedyrket jord, og mindre enn 100 dekar totalt.

Boplikten innebærer at man må bo på en landbrukseiendom for å kunne eie, blant annet for å unngå at den blir kjøpt av folk som bare vil bruke den som feriested.

LES OGSÅ: – Ødelegger for vår stolte bondetradisjon

Prestekrager

STORE ENDRINGER: Bøndene mener at politikerne uthuler lovverket når de tillater fritidsfolket å kjøpe småbruk.

Foto: Mette Stensholt Schau / NRK

– Uthuler lovverket

Stortingets forslag om endring av konsesjonsloven har skapt stort engasjement. Et flertall bestående av Høyre, Frp, KrF og Venstre har allerede bestemt at færre eiendommer skal være underlagt priskontroll. Beløpsgrensen ved prisvurdering etter konsesjonsloven er blitt hevet fra 2,5 til 3,5 millioner kroner.

De ønsker også å fjerne boplikten på landbrukseiendommer. Dette betyr at jord kan gå ut av drift til fordel for fritidsformål.

Bøndene mener at politikerne uthuler lovverket.

– Når bruk blir lagt ut for salg ser vi hvor mye styr det skaper når eiere med kapital kjøper en slik eiendom. De har ikke nærhet til stedet og ønsker kun å bruke den til fritidseiendom. Vi risikerer å bli stående igjen kun med noen få, store bruk hvor det er produksjon, sier Lofthus til NRK.

Han presiserer at Hordaland er et småbruksfylke, og at de minste brukene ligger i Hardanger. 46 prosent av alle bruk i Ullensvang herad blir berørt når grensen blir hevet til 35 dekar.

Gunnar A Gundersen

FOR ENDRING: Gunnar Gundersen, Høyre.

Foto: Stortinget

Forsvarer endringen

Gunnar Gundersen er næringspolitisk talsmann for Høyre og tror forslaget vil hindre fraflytting.

– Antall tomme bruk øker. Da mener vi det er på tide å se etter nye virkemidler og styrke eiendomsretten. Dette er målet med forslaget, sier han.

Gundersen mener det vil være et pluss dersom noen av brukene blir omgjort til fritidseiendommer.

– Det er på tide å tenke nytt i norsk landbrukspolitikk.

Forslaget om endring av arealgrensen skal nå ut på høring.

LES OGSÅ: – Bortreist å dyrke korn rundt storbyene

Siste video

Programleiar: Jan Børge Lervik
Forsvaret detonerte håndgranaten som onsdag ble funnet på parkeringsplassen ved legevakten.