NRK Meny
Normal

Her er bonden som jubler over landbruksoppgjøret

Magne Djuvik er småbruker og taler bondeorganisasjonene midt imot. – Dette er starten på noe som er veldig bra, sier han.

Magne Djuvik

BONDE MOT STRØMMEN: Magne Djuvik er fornøyd med landbruksdepartementets tilbud til bøndene i landbruksoppgjøret.

Foto: Jarl Omestad / NRK

Mens andre planlegger omfattende protester i Oslo og aksjoner mot matanlegg, mener Djuvik at årets forslag innebærer en nødvendig kursendring i landbruket.

– Vi får en inntektsøkning på 3,5 prosent. Det er på linje med hva andre grupper ser ut til å få i år. Vi har hatt en stadig nedgang i antallet bruk, i dyrket areal og i lønnsomhet. Nå får vi en prioritering av dem som driver heltidsbruk, og en styrking av rekrutteringen for å få unge til å satse på landbruk, mener Djuvik.

Meldte seg ut av småbrukerlaget

Landbruksdepartementets tilbud ligger 1,35 milliarder under bøndenes krav, og ble møtt med sterke reaksjoner fra Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag.

LES: 1350 millioner skiller bøndene og staten

Djuvik var selv medlem i småbrukerlaget inntil for tre år siden. Da meldte han seg ut fordi han var uenig i politikken.

– De vil bare ha mer av den medisinen som vi har sett gjennom mange år ikke virker, mener han.

– Du vet du går mot strømmen med å si dette?

– Det vet jeg veldig godt, men jeg er ikke sikker på at jeg er så ensom. I bondeorganisasjonene er dette som å banne i kirken. Men det er nødvendig at grasrota sier ifra mot hylekoret i organisasjonene, For det har ikke rot i virkeligheten.

LES: Bøndene har planar om blokadar og protestmønstring

– Direkte feil

På småbruket på Dalland i landbrukskommunen Fusa har Djuvik leid ut melkekvoten sin andre som driver i større omfang. Datteren skal overta og drive med bærproduksjon og grønnsaker. Han sier han ikke har regnet på hvordan tilbudet vil slå ut for hans egen del.

– Nå er dette nettopp kommet, og jeg har heller ikke snakket med så mange andre bønder om det. Men det er mange som er enige i at vi trenger en kursendring, sier han.

Generalsekretær i Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Olav Godli, mener mye av det Djuvik sier er tull og direkte feil.

– Han kan godt snakke om en inntektsvekst på 3,5 prosent, men når man regner prosenter av en sum som ligger langt under alle andre, så øker bare forskjellene, sier han.

Innvalgt for Frp

Djuvik er engasjert i lokalpolitikken som kommunestyrerepresentant for Frp. Han mener opphevingen av reguleringer har gjort at det er enklere og mindre byråkratisk å drive som bonde.

– Det er han vel programforpliktet til som medlem av det partiet, kommenterer Godli.

Men småbrukeren er ikke utelukkende positiv til landbruks- og matminister Sylvi Listhaug sitt første framlegg til næringen.

– Landbrukssamvirket har nærmest monopol innenfor melk-, kjøtt- og eggproduksjon. I mitt hode skal markedet reguleres av tilbud og etterspørsel, ikke av en stor, byråkratisk gigant. Det håper jeg statsråden får ryddet opp i, sier han.

Også hos Norsk Landbrukssamvirke blir Djuvik sine uttalelser møtt med forundring.

– Landbrukssamvirket er eid av 40.000 bønder. Deres rolle som eier og investor gjør at de faktisk kan tjene penger på denne delen av industrien, Er det noen som bør være glade for dette, så er det nettopp Frp. I tillegg har vi 43 prosent av norsk matindustri, og det er langt fra noe monopol. Vi er sterke tilhengere av konkurranse, sier kommunikasjonssjef Eirik Nedrelid.