Bompengesjokk for tungtransporten: – Har ikke lenger råd til å kjøre over Hardangerbrua

Samferdselsministeren kritiserte ordføreren for «unødvendig svartmaling» da hun fryktet kraftig bompengeøkning. Nå har prisen for å passere Hardangerbrua med lastebil steget med 90 prosent.

Hardangerbrua i 2016

DYRERE: Regjeringens bompengereform har ført til priskonsekvenser på Hardangerbrua i Hordaland.

Foto: Erik Johansen / NTB scanpix

– Det er blitt så dyrt at vi ikke kan kjøre over Hardangervidda lenger når vi skal til Oslo. Helt uforståelig, sukker daglig leder i System Trafikk, Jørund Vevle.

Transportselskapet på Osterøy utenfor Bergen har daglig biler som kjører mellom landets to største byer.

Fra 1. desember ville selskapets utgifter ha steget med over 50.000 kroner per måned dersom sjåførene deres hadde fortsatt med å ta kjappeste veien østover.

Jørund Vevle i System Trafikk AS

KJØRER HEMSEDAL: Jørund Vevle i System Trafikk AS har ikke råd til å kjøre over Hardangerbrua etter at den nye bompengereformen ble innført.

Foto: Tale Hauso / NRK

Tungtransporten mister alle rabatter

Etter at bompengereformen trådte i kraft, koster det nå 574 kroner å krysse broen over Hardangerfjorden.

Før månedsskiftet betalte tungtransporten 300 kroner ved forskuddsbetaling og med maks rabatt.

Nå er rabattordningen fjernet for kjøretøy over 3,5 tonn på Hardangerbrua og på alle andre offentlige bompengeprosjekter landet over.

Fryktet rabattkutt – fikk kritikk

Årsaken er at regjeringen og Stortinget gjennom bompengereformen har innført en standardisering av rabatter, fjernet lokale særordninger og slått 60 bompengeselskap sammen til fem.

Reformen skal gi mer effektiv drift av bompengeselskapene. Lavere driftskostnader skulle gi lavere takster.

Men i 2017 kritiserte styreleder Solfrid Borge i Hardangerbrua AS den planlagte bompengereformen. Borge, som også er Sp-ordfører i Ullensvang, fryktet rabattkutt ville lede trafikken inn på andre veier.

Daværende samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) svarte med å kalle det «unødvendig svartmaling».

Hardangerbrua Solvik-Olsen Borge

KRITIKK: Solfrid Borge (Sp) fryktet rabattkutt med nytt bompengesystem. Ketil Solvik-Olsen (Frp) svarte at det var unødvendig svartmaling.

Foto: Geir Brekke, Statens vegvesen / NRK

Fjernet rabatter

Og prisen for enkeltpasseringer på Hardangerbrua har riktignok gått ned etter innføringen.

Men for dem som kjører ofte over broen, blir det dyrere. Personbiler kan nå maks få 20 prosent rabatt, mot tidligere 50 prosent.

For tungtransporten er det alle rabattordninger fjernet helt.

Riktignok blir det gratis å passere broen etter 25 passeringer i måneden, men det er det de færreste som klarer.

Veikryss etter Hardangerbrua

VELGES BORT: Riksvei 7 over Hardangervidda har vært tungtransportsjåførenes favoritt i alle år. Nå har de sluttet å bruke den.

Foto: Tale Hauso / NRK

– Hardangervidda er «ikke-tema»

Prishoppet skaper sterke reaksjoner.

– Å kjøre over Hardangervidda nå er nesten et «ikke-tema» i bransjen etter det enorme prispåslaget. Det er vanvittig mye penger det er snakk om, sier Jan Ove Halsøy, fylkesleder i Norges Lastebileier-Forbund (NLF) i Hordaland.

Jan Ove Halsøy

OPPRØRT: Jan Ove Halsøy i Norges Lastebileier-Forbund mener prisøkningen er uakseptable.

Foto: Steinar Nedkvitne

I tillegg vil endring i trasévalg for tungtransporten føre til økt trafikk på de andre fjellovergangene, spesielt over Hemsedal, som er den nest raskeste veien mellom Bergen og Oslo.

– Politikerne må ta innover seg at vedtakene deres får konsekvenser, sier Halsøy.

Vil overvåke trafikkstrømmen fremover

Fylkesdirektør for samferdsel i Hordaland, Håkon Rasmussen, sier det er gått for kort tid siden endringen til at man har fått vurdert konsekvensene skikkelig.

– Vi vil selvsagt følge nøye med fremover. Hvis det blir store endringer i trafikkstrømmene, må vi se på om det er nødvendig å tilpasse takstnivået. Men med det nye systemet fra staten er det vanskelig å drive lokal tilpasning, sier Rasmussen.