Bømlafjordtunnelen er stengd

Bømlafjordtunnelen på e39 er stengd. Årsaka er at ein fotgjengar er i køyrebanen.