Bli med til middelalderens vinsalg på rådhuset

Se hvordan Nordens største by så ut da byrådet hadde monopol på salg av vin.

Video Bergen anno 1350

FEST I RÅDSTUEN: I middelalderen var ble Norges viktigste by styrt fra rådstuen. I kjelleren var det utskjenking av vin.

Bjørgvin var sannsynligvis Nordens største by og hovedstad i Norge på denne tiden.

Omtrent 10 000 mennesker bodde i byen som du kan se i videoene her.

Salg av vin var byens inntektskilde

I kjelleren på Norges første kjente rådhus kunne borgerskapet nyte luksuriøse varer fra kontinentet.

– Herfra ble Bergen styrt. Byrådet hadde monopol på utskjenking av vin, og vin var en viktig inntekstkilde for å betale byens utgifter, forteller Heming Hagen ved Byantikvaren i Bergen.

Byens viktigste bygg

Rådstuen i Bergen på 1300-tallet

RÅDSTUEN: Norges sannsynligvis første rådhus ble bygget i Bjørgvin på slutten av 1200-tallet etter Magnus Lagabøte sin bylov.

Foto: Illustrasjon: Arkikon/Byantikvaren i Bergen

– Bjørgvin var utskipningshavn for tørrfisk fra Nord-Norge og inn kom luksus fra kontintenet. Det var ikke vanlige folk som drakk vin – for dem var det nok vanligere å drikke mjød andre steder.

Byen ble inspirert av byer på kontinentet og et av kongens motiver for å oppføre et rådhus var sannsynligvis styrking av det norske borgerskapet i det hanseatene dominerte stadig mer av handelen.

Byantikvaren i Bergen har i samarbeid med Arkikon laget en film med blant annet digitale rekonstruksjoner av rådstuen.

I middelalderen holdt byrådet sine møter i bygningen og det var møtested for Gulatinget. I kjelleren lå fengselsceller, vinlager og skjenkestue som byrådet drev med kongelige privilegier.

Video Bli med til Bergen i middelalderen

STASELIGE BYGG: Med flotte steinbygg og trehus var Bergen stor by inspirert av urbaniseringen på kontinentet.

Siste video

Meisterfinale på Brann stadion, ekstremistar på bygdene og eldre som må flyttast ut av kommunen for å få sjukeheimsplass. Dette er nokre stikkord for dagens sending. Programleiar Jan Børge Leirvik
Bergen stasjon, eller Jernbanestasjonen? Sterke meiningar i Vestlandsrevyen i dag. Her kan du også sjå at Bergen kommune vil ha folkedugnad mot bygningsforfall, og flyktningar slit med einsemd. 
Programleiar Jan Børge Leirvik.
På nytt vekker gatekunstner AFK oppsikt. Nå har han malt det som trolig er landets lengste «street art», laget av en enkelt kunstner.