Bli med til middelalderens vinsalg på rådhuset

Se hvordan Nordens største by så ut da byrådet hadde monopol på salg av vin.

Video Bergen anno 1350

FEST I RÅDSTUEN: I middelalderen var ble Norges viktigste by styrt fra rådstuen. I kjelleren var det utskjenking av vin.

Bjørgvin var sannsynligvis Nordens største by og hovedstad i Norge på denne tiden.

Omtrent 10 000 mennesker bodde i byen som du kan se i videoene her.

Salg av vin var byens inntektskilde

I kjelleren på Norges første kjente rådhus kunne borgerskapet nyte luksuriøse varer fra kontinentet.

– Herfra ble Bergen styrt. Byrådet hadde monopol på utskjenking av vin, og vin var en viktig inntekstkilde for å betale byens utgifter, forteller Heming Hagen ved Byantikvaren i Bergen.

Byens viktigste bygg

Rådstuen i Bergen på 1300-tallet

RÅDSTUEN: Norges sannsynligvis første rådhus ble bygget i Bjørgvin på slutten av 1200-tallet etter Magnus Lagabøte sin bylov.

Foto: Illustrasjon: Arkikon/Byantikvaren i Bergen

– Bjørgvin var utskipningshavn for tørrfisk fra Nord-Norge og inn kom luksus fra kontintenet. Det var ikke vanlige folk som drakk vin – for dem var det nok vanligere å drikke mjød andre steder.

Byen ble inspirert av byer på kontinentet og et av kongens motiver for å oppføre et rådhus var sannsynligvis styrking av det norske borgerskapet i det hanseatene dominerte stadig mer av handelen.

Byantikvaren i Bergen har i samarbeid med Arkikon laget en film med blant annet digitale rekonstruksjoner av rådstuen.

I middelalderen holdt byrådet sine møter i bygningen og det var møtested for Gulatinget. I kjelleren lå fengselsceller, vinlager og skjenkestue som byrådet drev med kongelige privilegier.

Video Bli med til Bergen i middelalderen

STASELIGE BYGG: Med flotte steinbygg og trehus var Bergen stor by inspirert av urbaniseringen på kontinentet.