Bil på «hovudet» ved Lysekloster

Ein bil står på «hovudet» i Søvikvegen ved Lysekloster, melder politiet. Ingen personar vart skadde i hendinga, m men det er fare for at bilen skal velta. Hendinga lagar problem for trafikken i området.