Bil øker mer enn buss og bane

Andelen reiser foretatt med bil øker mer enn kollektivreiser, viser ny rapport om reisevaner i storbyregionene. Samtidig foreslår transportetatene økte priser på buss og bane i rushtiden. – For dumt, svarer fylkesordfører.

Stappfullt på Bybanen

DANKER IKKE UT BILEN: Bybanen i Bergen er stappfull i rushtiden. Dyrere bompenger og forbedret kollektivtilbud i flere av landets byer har likevel ikke gitt bilutslagene som politikerne ønsker seg, viser ferske tall.

Foto: Eivind A. Pettersen / NRK

Den nasjonale reisevaneundersøkelsen viser at politikerne er langt unna målet om at all vekst i trafikken skal skje kollektivt, til fots eller på sykkel.

Økte bompengesatser, strengere parkeringsnormer og forbedret kollektivtilbud i flere av landets byer har ikke gitt utslag på bilandelen.

bybane og buss

DANKER IKKE UT BILEN: Dyrere bompenger og forbedret kollektivtilbud i flere av landets byer har ikke gitt utslagene politikerne ønsker seg, viser ferske tall.

Foto: Runa Victoria Engen

I alle de største byområdene i Norge utgjør biltrafikken nå en større del av det totale antallet reiser enn i 2009.

Bergens-, Tromsø- og Grenlands-området har i tillegg også en ren nedgang i kollektivandelen, ifølge rapporten.

Resultatene er så dårlige at Hordalands fylkesordfører Tom-Christer Nilsen (H) sier han nesten ikke kan tro at de stemmer. Den lokale reisevaneundersøkelsen som ble lagt frem i fjor viste motsatt utvikling.

– De lokale tallene i denne undersøkelsen kan ikke stemme, sier Nilsen til NRK.

Foreslår rushtidsavgift i kollektivtrafikken

Den nasjonale reisevaneundersøkelsen skal legge grunnlaget for Nasjonal transportplan 2018-2027.

I rapporten foreslår Statens vegvesen, Jernbaneverket, Kystverket og Avinor at det bør bli dyrere å ta bussen i rushtiden enn ellers i døgnet, for å utnytte kapasiteten på vei- og banenettet bedre.

Forslaget ble først omtalt av Bergens Tidende.

Tom-Christer Nilsen

IKKE FORNØYD: Fylkesordfører Tom-Christer Nilsen (H) i Hordaland.

Foto: Britt Kristin Ese / NRK

I rapporten heter det at «tidsdifferensiert prising bør også vurderes for kollektivtransport, for å dempe rushtidstoppene og utnytte kapasiteten bedre utenom rushtiden. Dette bør kunne gi noe reduserte priser utenom rushtiden».

– Dette virker for dumt

Både Venstre og SV reagerer på forslaget, som også faller i særdeles dårlig jord hos fylkesordføreren.

– Ærlig talt, dette virker for dumt. Det er lov å være kreativ, men vi må klare å være mer kreative enn å bare legge skatter og avgifter på tjenester som folk trenger, sier Nilsen til NRK.

Han viser til at Bybanen i Bergen har økt kollektivandelen med 50 prosent i bydelene som har bane.

– Vi må innse at folk ikke reiser klokken syv-åtte om morgenen fordi de har lyst. Det er ikke noen hobby for dem å stå opp for å ta buss. Folk reiser fordi de skal på jobb, skole og universitet, sier Nilsen.