Bil krasjet i Jordaltunnelen

En uregistrert, gammel Audi A6 har krasjet i en trafostasjon inne i den nye tunnelen i Jordalen. Det har vært et kraftig støt, da trafostasjonen er flyttet tre meter, og begge airbagene i bilen er løst ut. Det var ingen personer i bilen, men politiet søker området med hunder i tilfelle det er skadde personer i området. Deretter vil de etterforske hvor bilen kommer fra. Bilen er fortsatt i tunnelen, men trafikken kan fint kjøre forbi.