NRK Meny
Normal

Bergensere serverer klimabombe

Mer CO2 i atmosfæren enn antatt, viser ny forskning.

Sårbar klode
Foto: www.colourbox.com

Helge Drange

Helge Drange, professor ved Bjerknessenteret.

Foto: UiB
Eystein Jansen

Eystein Jansen, direktør ved Bjerknessenteret og sentral i FNs klimapanel.

Foto: NRK

Klimaproblemet kan være langt mer alvorlig enn det FNs klimapanel hittil har anslått. Naturen greier ikke lenger å ta opp like mye CO2 som før.

Mengden CO2 i atmosfæren kan være 20-25 prosent høyere enn tidligere beregnet fordi naturen ikke lenger sluker like mye av de klimagassene vi slipper ut.

Konsekvensen er at klimaendringene vil komme raskere, skriver
Dagsavisen.

Nye klimamodeller

Professorene Eystein Jansen og Helge Drange ved Bjerknessenteret for klimaforskning tilknyttet Universitetet i Bergen har allerede utarbeidet nye klimamodeller som tar hensyn til de høyere CO2-nivåene.

Begge har deltatt i arbeidet til FNs klimapanel (IPCC).

Nå har Bjerknessenteret gjort de første simuleringene med de nye modellene som neste hovedrapport fra IPCC skal bygge på.

Solheim vil skjerpe forhandlingene

Miljøvernminister Erik Solheim (SV) fikk presentert modellene mandag. Han sier til Dagsavisen at det nå er enda viktigere med en sterk og klar avtale under klimatoppmøtet i København.

Solheim varsler en skjerping av de norske forhandlingsposisjonene.

Stigende temperaturer

Trolig vil det ikke bli mulig å nå målet som verdens stormakter omsider har sluttet seg til, om at den globale temperaturstigningen ikke skal være mer enn 2 grader.

– Det mest realistiske er ikke lenger 2 grader, men 3,5 eller 4 grader celsius. Da passerer vi også flere terskler hvor det vil inntreffe uopprettelige skader på miljøet. Det vil ha enorme konsekvenser for vanntilgang og matproduksjon, sier Drange.

Må kutte utslippene med 85 prosent

Han legger til at klimakuttene innen 2050 ikke må være 50 prosent, men at man må sikte mot 85 prosent kutt.

Et annet og helt nytt moment fra klimaforskerne er at smeltingen av isen på Grønland og i Antarktis nå bidrar like mye til havnivåstigningen som smeltingen av mindre breer.

Siste video

Programelder Øyvor Bakke
Listetoppene i Hordaland møttes til stor debatt, i samarbeid mellom BT, BA og NRK.
Bergensartisten avsluttet den store valgdebatten på Festplassen i Bergen.