Skal hindre 13-åringer å ruse seg

Ungdom ned i 13-års-alderen startar med narkotika i Bergen, medan ein i Odda har stoppa rekrutteringa. No vil politikarar i Bergen lære.

Video Narkotika og LAR

TIDLEG UTE: - Vi må hindre at ungdom startar, slik dei har fått til i Odda, seier politioverbetjent Svein Bjørn Losnegaard.

Foto: NRK

– Brukarane vi har fungerer betre i dag enn dei gjorde tidlegare, rekrutteringa blant unge har gått ned og i tillegg ser vi at ungdomsmiljøa er sunne og friske, seier ruskoordinator Roald Aga Haug i Odda kommune.

Narkoeksplosjon i Sunnhordland

Døden nær etter spritfest på Voss

GHB-frykt i Odda

Nøkkelen til suksess

Han plasserte i går helsepolitikarane i Bergen på skulebenken. Gjennom nitid kartlegging av rusmisbrukarane og tett kontakt med ungdomsmiljøet har ein klart å stoppa rekrutteringa til rusmiljøet blant unge i Odda. Tettare kontakt med dei narkomane har vore ein viktig nøkkel.

– Dei beste informantane er dei som er i miljøet sjølve. Vi får fort vite om når ungdommar kjem inn i det tyngre miljøet. Det å ha ein god oversikt og tett kontakt med brukarane, er rusforebyggande etter vårt syn, seier Aga Haug.

– Svært god kontroll

– Viss vi samanliknar Odda med andre kommunar, ser det ut som kommunen har svært god kontroll grunna samarbeid på tvers av etatar, seier politioverbetjent Svein Bjørn Losnegaard. I Bergen er situasjonen ein heilt annan når det gjeld nyrekruttering til rusmiljøa.

– Vi ser stadig at ungdom helt ned til 13 år byrjar med rus, seier Losnegaard.

– Det må vere ei suksesshistorie når dei no har stoppa nyrekruttering, seier komitéleiar Oddny Miljeteig frå SV. Ho er overtydd om at Bergen må læra av veslebroren i Hardanger.

Oddny Miljeteig

VIL LÆRE: SVs Oddny Miljeteig meiner Bergen må se til Odda.

Foto: Hanna Seferowicz / NRK

- Må syne at vi bryr oss

Også Hans Edvard Seim frå Høgre meiner Bergen bør bygga vidare på den tette kontakten Odda kommune har fått med rusmiljøet i industribyen.
– Eg trur vi må lære å være nær dei menneska det gjeld og vise at dei tilsette i kommunen bryr seg, seier Seim.

Rekordstor innføring av GBL

Vil overvåke Nygårdsparken

Metadon løser ikke narkoproblemet

– Test barna om du har mistanke