NRK Meny
Normal

Bergen trapper opp kampen mot dårlig luft

Bergen har satt opp nye målestasjoner der bergenserne selv kan gå inn og sjekke luftkvaliteten i sin bydel. Kommunen lover å slå alarm så fort luften når rød sone.

Dårleg luft i Bergen

NYE MÅLESTASJONER: Luftkvaliteten i Bergen er så dårlig at den bryter med EØS-reglene. Når de nye målestasjonene i byen kommer opp i rød sone vil kommunen straks gå ut og informere innbyggerne om potensiell helsefare.

Foto: Ingfrid Berge Fossåskaret / NRK

Luftkvaliteten i flere områder av Norge er så dårlig at den bryter med EØS-reglene, konkluderer EFTA-domstolen. Så også i Bergen.

Fra denne uken kan innbyggere i Loddefjord og Åsane selv finne ut hvordan luftkvaliteten er i bydelen sin akkurat nå.

Nye målestasjoner

Byrådene Rebekka Ljosland og Julie Andersland markerte torsdag åpningen av de nye målestasjonene. Samme dag ble det meldt om farlig luft i Bergen sentrum.

– Det er viktig at innbyggerne i bydelene nå får informasjon om hvordan luftkvaliteten i deres bydel er. Dette gir innbyggerne en verdifull mulighet til å følge helserådene som Etat for helsetjenester gir på dager med dårlig luftkvalitet, sier Rebekka Ljosland, byråd for helse og omsorg.

Ny luftmålestasjon i Bergen

KLIPPET SNOREN: Rebekka Ljosland, byråd for helse og omsorg, klippet snoren da denne nye luftmålestasjonen ble åpnet i Loddefjord i Bergen.

Foto: Endre Hovland, Bergen kommune

Her er nettsiden

– Vi følger målingene tett. Det ligger i ryggmargen vår å følge med på nettsiden luftkvalitet.info når det er fint vær og forhold som kan tilsi problemer med luften, sier informasjonsdirektør Eva Hille i Bergen kommune til NRK.

Når det kommer opp i rødt går kommunen straks ut og informerer innbyggerne om helsefaren.

– Hvis det blir rødt igjen i ettermiddag, hva gjør kommunen da?

– Vi varsler om helserisiko for de utsatte risikogruppene, blant annet astmatikere og personer med luftveisproblemer, hjerte- og karsykdommer. Vi har anmodet Statens vegvesen om å iverksette støvdempende tiltak, samt Bergen Havn slik at vi kan flytte skip. Det siste har ikke noen betydning når det gjelder støv. Derimot vil vindøkning hjelpe til med å gjøre luften bedre, sier Hille.

Logger svevestøv

I Bergen er det fra før to permanente målestasjoner som måler luftkvaliteten, på henholdsvis rådhuset og Danmarks plass. Alle stasjonene måler både svevestøv og nitrogendioksid (NO2).

Den nye målestasjonen som er plassert i Loddefjord står nært trafikken, mens målestasjonen i Åsane står nærmere et boligområde, opplyser Bergen kommune.

Siste video

Programleder: Mariann Reikerås