Vil betale restauranter for å la folk gjøre fra seg hos dem

BERGEN RÅDHUS (NRK): Bergen fant inspirasjon i Tyskland for løsningen på årevis med doproblem.

Per-Arne Larsen og Geir Steinar Dale

KVITT DRITTPROBLEM: Bystyremedlem Per-Arne Larsen (til v.) og komiteleder Geir Steinar Dale står bak forslaget som trolig blir det første i Norge i sitt slag.

Foto: Sølve Rydland / NRK

Å lete etter et offentlig toalett i sentrum av Bergen er som å lete etter nålen i høystakken.

Nå kan hjelpen komme til bergensere og tilreisende turister i form av en ny løsning fra Tyskland.

Der har over 250 byer tatt i bruk «Nette Toilette». Konseptet handler i korte trekk om at restauranter, kafeer, kiosker og andre virksomheter får utbetalt et fast beløp i måneden fra kommunen.

På andre siden forplikter de seg til å åpne toalettene sine til offentligheten.

– Det har vært en utfordring å ha tilstrekkelig med offentlige toalett. Å samarbeide med næringslivet er en god løsning, sier leder i komite for miljø og byutvikling, Geir Steinar Dale (Ap).

– Blir billigere for kommunen

– Erfaringene fra Tyskland er at det blir gjennomgående billigere for kommunene å ha offentlige toaletter på denne måten, sier bystyremedlem Per-Arne Larsen (V).

Larsen og Dale er initiativtagerne til forslaget, som etter det NRK vet vil ha flertall når bystyret møtes onsdag ettermiddag.

Tilgangen på offentlige toaletter har vært på den politiske agendaen lenge. En av hovedutfordringene har hele veien vært at offentlige toaletter er dyre å vedlikeholde, og det har manglet passende areal i sentrum.

Offentlig toalett Bergen

DÅRLIG TILBUD: Mangelen på offentlige toaletter har blitt tatt opp i mange politiske møter opp gjennom årene. De få som er tilgjengelig har i tillegg vært i dårlig stand og lite tilrettelagt for kvinner.

Foto: Øyvor Bakke / NRK

– Ikke enten eller

Dale og Larsen mener det kan gi flere besøkende og kunder for spisestedene med en slik ordning.

«Frykten for å bli nedrent av personer som skal på do kan også reduseres om dette er noe mange er med på», slår de fast i interpellasjonen til bystyret.

Initiativtakerne er likevel klare på at det ikke er snakk om å la alt ansvaret falle på næringslivet. Det skal fremdeles jobbes for egne offentlige toaletter.

– Det er ikke et enten- eller. Vi ser på det som et supplement. Men i første fase er det mulig at man ikke får til store investeringer for å bygge nye toaletter, sier Dale.

Bryggen i Bergen

LØSE DOPROBLEMET: Restauranter, kafeer, kiosker og andre virksomheter i Bergen kan få utbetalt et fast beløp i måneden fra kommunen for å la folk gjøre fra seg hos dem.

Foto: Tore Sevheim / NRK

Tror næringslivet er interessert

Bergen kommune har allerede et digitalt dokart på plass. Tanken er at restaurantene og kioskene som blir med på ordningen enkelt kan plottes inn i dette kartet, uten store ekstra kostnader. Larsen tror også det kan være med å gjøre toaletter tilgjengelig over hele byen.

– Man sprer på mange måter byrden det er å ha offentlige toaletter over hele byen, ikke bare i turistløyper, sier Larsen.

– Tror dere næringslivet vil være interessert?

– Ja, det tror jeg absolutt. Jeg tror næringslivet, reiselivet og restauranter ser nytten av en slik ordning. Det er ofte restauranter og spisesteder som blir brukt i dag. Å få dette inn i ordnede former, med god skilting og så videre, tror jeg er positivt, sier Dale.