Bergen kommune skal gi flere flyktninger som Georgina praksisplass

BERGEN (NRK): Private bedrifter tilbyr fem ganger flere praksisplasser til flyktninger i Bergen, enn det kommunen gjør selv. – Det er for dårlig, innrømmer byråden.

Georgina Abdelnour

I FÅTALL: Georgina Abdelnour var en av 21 flyktninger som fikk språk- eller arbeidspraksis av Bergen kommune.

Foto: Sølve Rydland / NRK

For syv måneder siden startet Georgina Abdelnour med norskundervisning. 30-åringen som kom til Norge fra Aleppo i Syria, lærer nå nye ord hver dag i språkpraksisen sin på Christi Krybbe skole i Bergen.

I Syria var hun skolepsykolog – nå er hun lærerassistent på skolen midt i Bergen sentrum. Der hjelper hun barna med oppgaver i norsk og matematikk. Men det var ikke uten startvansker.

– Alle barna på skolen snakker med dialekt. Til å begynne med skjønte jeg ingenting. Men kollegene min har hjulpet meg masse, og jeg lærer så mye av barna. Det betyr mye for meg, sier Abdelnour.

– Vi ligger dårlig an

Hun er en av få flyktninger som får språk- eller arbeidspraksis av Bergen kommune.

Mens private bedrifter i kommunen i fjor høst ga plass til 103 flyktninger – stilte kommunen bare opp med 21 plasser.

– Det er det ingen grunn til å være fornøyd med. Vi ligger veldig dårlig an, i hvert fall hvis man sammenligner oss med private aktører, sier byråd for integrering, Erlend Horn (V).

Integreringsbyråd Erlend Horn (V)

BARRIERER: Integreringsbyråd Erlend Horn mener flere praksisplasser for flyktninger kan være med på å bryte ned barrierer.

Foto: Sølve Rydland / NRK

Han ønsker nå å ta grep. I kommunens ferske integreringsplan går han inn for en nesten femdobling av antallet plasser. Målet er å gi et kommunalt tilbud til 100 av deltakerne på introduksjonsprogrammet til enhver tid.

– Sånn at alle de flyktningene vi tror kan ha godt av en praksisplass, kan få det uten å måtte vente på det.

– Stort behov for praksisplasser

Integreringskonsulent i Bergen kommune, Åse Grahl Madsen, sier behovet for praksisplasser er skrikende.

– Vi har et stort behov for flere praksisplasser og et større mangfold av praksisplasser.

Praksisplassene som skal gi språk- eller arbeidstrening er ifølge henne helt avgjørende for at flyktningene skal komme seg inn i arbeidslivet.

– De trenger å møte nordmenn for å øve på språket og for å lære seg hvordan norsk arbeidskultur er.

Integreringskonsulent i Bergen kommune, Åse Grahl Madsen og Georgina Abdelnour

STORT BEHOV: Integreringskonsulent i Bergen kommune, Åse Grahl Madsen sier det er et stort behov for flere praksisplasser for flyktninger. Her sammen med Georgina Abdelnour.

Foto: Sølve Rydland / NRK

Ønsker å jobbe som barnepsykolog

I bystyremøtet i mars krevde et stort flertall av bergenspolitikerne at kommunen må bli bedre på å ansette folk med innvandrerbakgrunn. Integreringsbyråden tror at flere praksisplasser kan være en hjelp på veien.

– Det kan både bidra til å bygge ned noen barrierer og legge til rette for at man kan få vist seg litt frem, sier Horn.

Georgina Abdelnour er glad for at flere skal få et lignende tilbud som det hun har. Målet hennes er å ta opp igjen karrieren hun måtte reise fra i Syria, og få jobb som barnepsykolog i Norge.

– Jeg har lang erfaring med å jobbe med barn. Selv om jeg tror det kan bli vanskelig, håper jeg på det.