Bergen kommune brøt loven da de skaffet seg nytt brannslokkesystem

Kommunen innrømmer å ha gjort flere feil. – Alvorlig at kommunen bryter loven, mener bystyrerepresentant Dag Skansen.

Dag Skansen

REAGERER: Dag Skansen reagerer på måten Bergen kommune har gått frem da de skaffet seg et nytt brannslokkingsanlegg.

Foto: Ingvild Fjelltveit / NRK

Nylig flyttet bystyret i Bergen møtene sine tilbake til den nyrenoverte gamle Rådstuen.

Bygget har under renoveringen fått installert et nytt brannslokkingsanlegg. Det har vekket oppsikt, fordi systemet som brukes er basert på ingergen-gass.

Bruken av gassen til brannslokking er omstridt, og som NRK kunne fortelle i januar, fikk det flere branneksperter til å reagere.

Nå viser det seg at Bergen kommune brøt både lov om offentlige anskaffelser og plan- og bygningsloven da de installerte systemet.

Gamle Rådhus

RENOVERT: Byrådet har flyttet møtene sine tilbake til den gamle rådstuen, etter at bygget ble renovert.

Foto: Alrik Velsvik / NRK

– Alvorlig lovbrudd

Lovbruddene ble avdekket da bystyrerepresentant Dag Skansen (H) stilte spørsmål om brannslokkesystemet, etter å ha hørt NRKs reportasje.

– Jeg stilte spørsmål til eiendomsbyråden om innkjøpet er gjort slik reglementet sier, og om det er gjennomført en prosjektering og kontroll av utførelse i henhold til plan- og bygningsloven, sier Skansen.

Svarene han fikk fra byråd for eiendom var nedslående.

– Byråden innrømmer at de har kjøpt direkte fra en leverandør, og at de ikke har søkt om å få gjennomføre prosjektet etter reglene i plan- og bygningsloven. Det er to lovbrudd. sier Skansen.

Innrømmer feil

Kommunen trodde anlegget skulle koste under en halv million kroner. Da ville kostnadene ha vært under kravene til åpen anbudskonkurranse, i lov om offentlige anskaffelser.

Å installere systemet ble imidlertid mye dyrere, og dermed lovstridig.

– Den gang vi gjorde dette, trodde vi at kostnadene kom til å være lave nok til at vi ikke trengte å gjennomføre en anbudskonkurranse. Vi ser imidlertid nå at kostnadene ble høyere, og at vi kunne ha gjort dette på en annen måte, sier Harald Blytt, sjef for byggteknisk avdeling i Bergen kommune.

Kommunen innrømmer også at de feilvurderte og brøt plan- og bygningsloven.

– Det ble gjort en vurdering på at dette ikke var søknadspliktig. Vi ser nå at det dessverre ikke var en korrekt vurdering, sier Blytt.

Brannsikringssystem Bergen gamle rådhus

BRØT LOVEN: Prosessen med å kjøpe inn og installere det nye brannslokkesystemet i den gamle rådstuen er i strid med lovverket.

Foto: Per Christian Magnus / NRK

Dag Skansen mener feilene er alvorlige.

– Kommunen må be om tilbud fra flere enn den ene leverandøren som fikk installere anlegget i den gamle rådstuen. Andre leverandører kunne kanskje ha levert andre priser. Slik jeg har forstått det, er det flere enn en leverandør som tilbyr denne typen brannslokkesystemet, sier Skansen.

Vil beholde systemet

Bergen kommune ønsker å beholde det omstridte brannsikringssystemet. Men søknadsprosessen må starte på nytt.

Det er kommunenes egen byggesaksavdeling som skal vurdere hvor alvorlig lovbruddene er.

– Alle lovbrudd er alvorlig. Vi skulle gjerne sett at vi håndterte denne saken på en annen måte, sier Blytt.

– Det blir ansett som alvorlige når andre enn kommunen gjør feil som dette. Kommunene er satt til å forvalte denne loven på vegne av utbyggere, og jeg har erfart at det blir alvorlig sett på som alvorlig å bryte loven på denne måten, sier Skansen.