NRK Meny
Normal

Slik skal bergensskolene rustes opp

For å fikse forfalne og helsefarlige skoler må Bergen kommune låne penger og selge. I dag la de frem plan for hva de vil bruke pengene på.

Nattland skole

STENGT: Elleve skoler i Bergen har flere tiårs vedlikeholdsetterslep og mye dårlig inneklima. På Nattland er deler av skolen stengt, Landås skole er helt stengt, Møhlenpris stenger til sommeren og flere andre skoler trenger strakstiltak. Prislapp: 1,2 milliarder.

Foto: Hanne Hagen Rotnes / NRK

Finansbyråd Liv Røssland forteller at kommunen kan komme til å ta opp lån for å skaffe pengene som trengs for å finansiere vedlikeholdsplanen.

 • Kommenter og se hele listen over hva som skal gjennomføres på hver enkelt skole helt nederst i saken.

Trenger 500 millioner kroner

Både låneopptak, frigjøring av kapital og bruk at investeringsfond vil bli vurdert for å finansiere investeringene.

Det vedtok av byrådet i Bergen torsdag formiddag. Byrådet anslår kapitalkostnader utover vedtatt budsjett vil beløpe seg på 32 millioner kroner årlig.

For to uker siden ble nye tilstandsrapporter for noen av Bergensskolene lagt fram. Kommunen sa da at de trenger 500 millioner ekstra – totalt 1,2 mrd kroner.

Onsdag fikk politikerne hard kritikk for å ha forsømt skolene i en årrekke. Nå legger de altså deler av pengene på bordet ved å låne en halv milliard.

Skader på Nattland skole

EN AV PROBLEMSKOLENE: Et hull i veggen på Nattland skole fungerer også som ballskap. Dette er en av skolene i Bergen med store problemer.

Foto: Hanne Hagen Rotnes / NRK

Her er tiltakene

Og torsdag la kommunen frem en tiltaksliste for hvordan de mest nedslitte og dårligst vedlikholdte bergensskolene skal fikses. Her er forslaget fra byrådet for hver enkelt skole:

Varden skole:

 • Skolen skal få en total rehabilitering innvending.
 • Det såkalte C-bygget vurderes revet eller rehabilitering.
 • Planleggingen av oppussingen skal starte i 2012, og alle tiltakene har en anslått kostnad på 107 millioner kroner.

Nattland skole:

 • Bygningsmassen for barnetrinnet er for dårlig. Det skal iverksettes strakstiltak nå, før elevene kan flytte ut denne høsten.
 • Da er planen å kjøpe inn brakker og midlertidig bygg, som plasseres i nærheten av Sædalen skole (der 45 elever fra Nattland allerede går).
 • Langsiktige tiltak er full rehabilitering og nybygg, noe byrådet vil starte med høsten 2012.
 • Brakkene vil koste rundt 60 millioner kroner, og nybyggene vil koste 342 millioner kroner.

Søreide skole:

 • Det er allerede planlagt å bygge ny Søreide skole.
 • Dagens skole må imidlertid få strakstiltak for rett under to millioner kroner. Dette er tiltak som fuktmåling, skifte av kledning på vegg og skifting av vinduer.

Minde skole:

 • Forsommeren 2012 skal man begynne omfattende rehabilitering.
 • Som strakstiltak foreslås det å stenge kermaikkrommet og et toalett.
 • Byrådet vil også utrede muligheten for et nybygg til SFO.
 • Totalt er det estimert at tiltakene vil koste 69 millioner kroner.

Ulsmåg skole:

 • Fra før er det bestemt at skolen skal rives og at det skal bygges nytt. Byggestart er planlagt til 1. september i år.
 • Under byggingen vil noen elever busses til andre skoler, mens det skal settes opp midlertidige bygg på skolens område.
 • Riving og ny skole vil koste 243,7 millioner kroner. Midlertidige brakker vil koste rundt 15 millioner.
Alvøen skole

VENTILASJONSPROBLEM: På Alvøen skole trenger en ny østfløy og et helt nytt ventilasjonsanlegg. Det vil koste over 180 millioner kroner.

Foto: MMS-foto: Anders Ekanger / NRK

Alvøen skole:

 • Ventilasjonsanlegget er en av flere ting som må pusses opp. Dette vil koste rundt 141,1 millioner kroner.
 • Som strakstiltak nevnes å gjennomgå rutiner for bruk av bygget, varme og brannsikkerhet.
 • Som langsiktige tiltak foreslås å bygge ny østfløy og pusse opp resten. Det er estimert at dette i tillegg vil koste 41,1 millioner kroner.

Garnes ungdomsskole:

 • Skolen er allerede foreslått lagt ned og ny skole på Seimsmyrane skal stå ferdig 2015-2016.
 • Byrådet vil ikke gjennomføre de strakstiltakene tilstandsrapporten foreslår.
 • I stedet skal strakstiltak som bedre lufting, færre dobbeltimer og temperaturkontroll gjennomføres.

Damsgård skole:

 • Skolen må gjennomgå en total rehabilitering innvending og det må bygges nye utebygg. Det trengs også nytt ventilasjonsanlegg, fuktsanering og drenering rundt hele bygget.
 • Dette er planlagt på begynt i 2013. Før det må en spre elevene over flere rom og ha oftere friminutt, og muligens drenere.
 • De langsiktige tiltakene vil starte opp i 2013, og er etstimert å koste 117,6 millioner kroner. I byggeperioden kan elevene måtte flyttes ut i midlertidige bygg.

Holen ungdomsskole:

 • Skolen trenger omfattende oppussing. Det er allerede satt av 105 millioner kroner, men tilstandsrapporten viser at det trengs ytterligere 46,4 millioner kroner.
 • De fleste innvendige flater trenger fornying, i tillegg til fasader, tak og tekniske anlegg.
 • Idrettsbygget må vurderes revet, på grunn av store problemer med bassengforskrifter, fuktinntrenging, garderober osv.
 • Inntil videre nevnes bedre renhold, endrede lufterutiner og mindre elevtetthet foreslått som tiltak.
 • De langsiktige rehabiliteringstiltakene skal starte opp i 2013, og vil koste over 150 millioner kroner.

Lyshovden oppveksttun:

 • Oppgradering av skolen skal starte sommeren 2012. Da skal man få nytt ventilasjonsanlegg som skal koste 71 millioner.
 • Nå skal man innføre strakstiltak som færre dobbelttimer, lufting i friminutterene, bedre renhold og færre personer i hvert rom.

Alrekstad skole:

 • Strakstiltak som foreslås er «bedre tilrettelegging for ansatte».
 • Langsiktige tiltak er oppgradering, inkludert bedre ventilasjon. Dette vil koste rundt 24 millioner kroner og skal starte opp først i 2014.

Se hele Bergen kommunes tiltaksliste i pressemeldingen her.

Denne saken oppdateres.

Siste video

Programleiar: Jan Børge Leirvik
Programleiar: Jan Børge Leirvik
Programleiar: Jan Børge Leirvik