99 barn ble kastet ut mens politikerne vurderte jussen

99 barn av dårlige betalere ble fratatt SFO- og barnehageplassene i Bergen etter at kunnskapsministeren ba kommunen endre praksis.

Barn

KASTET UT: Fra februar til mai kastet Bergen kommune 99 barn ut av barnehage og SFO. Det skjedde selv om kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) allerede i januar slo fast at kommunen sin terskel for utkasting var for lav.

Foto: Petter Strøm / NRK

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) slo i januar fast at en rekke norske kommuner hadde brutt barnehageloven ved å kaste ut barn av dårlige betalere.

Sofie Marhaug

KRITISK: Sofie Marhaug (R).

Foto: Sølve Rydland / NRK

Da hadde NRK avdekket at hundrevis av barn hadde mistet plassene sine i barnehage og SFO. I tillegg til å slå fast at barnehageutkastelsene brøt med loven, påla Isaksen kommunene å heve terskelen fra én til tre måneders betalingsmislighold før varsel om barnehage- og SFO-utkastelse skulle sendes foreldrene.

– Misligholdt foreldrebetaling i én måned kan ikke regnes som vesentlig, fastslo Isaksen.

Men nå viser det seg at Bergen videreførte praksisen med én måneds betalingsmislighold i fire måneder etter kunnskapsministerens klargjøring.

LES OGSÅ: Skulle sørge for at ingen mistet plassen – nå er 180 barn kastet ut

Jeg synes byrådet umiddelbart burde slutte med å kaste ut barn til man visste at man fulgte lovverket.

Sofie Marhaug, Rødt-politiker

99 mistet plassen

Tall NRK har fått innsyn i, viser at 99 barn mistet plassen fra 1. februar og til regelverket ble endret 1. juni:

88 SFO-barn ved 39 skoler fikk varsel om oppsigelse. 42 har siden fått plassen tilbake, opplyser Bergen kommune. 27 har ikke fått ny plass, mens de resterende av ulike årsaker har sluttet.

I samme periode mistet elleve barn plassen i barnehagen. Fem har siden begynt på skolen, én har fått plassen tilbake, mens de fem siste ikke har begynt i barnehagen igjen etter at de ble sagt opp.

LES OGSÅ: Lysbakken: – Stortinget må rydda opp

– Rettstilstanden var veldig uklar

Mikkel Grüner

FORBAUSET: Mikkel Grüner (SV).

Foto: Sølve Rydland / NRK

De nye tallene får den politiske opposisjonen i Bergen til å gå hardt ut mot byrådet.

– Utkastelsene skulle selvsagt ha vært stanset umiddelbart. Det er helt åpenbart, og det forbauser meg at ikke byrådet har gjort det, sier Mikkel Grüner (SV).

Skolebyråd Jana Midelfart Hoff (H) mener kommunen endret praksisen når de skulle.

– Vi måtte spørre fylkesmannen, som igjen måtte spørre Utdanningsdirektoratet. Så måtte vi få det i Stortingets spørretime. Da fikk vi en avklaring på at én måneds manglende betaling ikke er vesentlig mislighold, slik som vi og mange andre hadde praktisert. Da endret vi det, men det er klart at det tar litt tid, sier Midelfart Hoff.

Jana Midelfart Hoff

FORSVARER PRAKSISEN: Skolebyråd Jana Midelfart Hoff (H).

Foto: Leif Rune Løland / NRK

Først i april endret bystyret formelt reglene til at foreldrene minst måtte la være å betale tre regninger før utkasting skulle vurderes.

– Hvorfor satte dere ikke disse sakene i bero frem til de nye reglene var på plass?

– Fordi det var så veldig uklart hvordan rettstilstanden var, sier Midelfart Hoff.

– Utrolig uheldig

Rødts Sofie Marhaug er også kritisk til at byrådet ikke straks endret praksis etter klargjøringen fra Røe Isaksen. Totalt mistet nøyaktig 400 barn plassen som følge av praksisen i Bergen.

– Dette er utrolig uheldig, fordi det går utover barn av foreldre med dårlig økonomi – barn som kanskje har en vanskelig hverdag allerede, sier Marhaug.

Kjersti Toppe

BER OM SVAR: Kjersti Toppe (Sp).

Foto: Vågenes, Hallgeir / VG

Kjersti Toppe (Sp) tok saken opp i Stortinget i januar. Tallene NRK i dag legger frem, gjør at hun på ny ber ministeren svare.

– Dette er en inhuman måte å drive betalingsinnkreving på, skriver Toppe i grunngivelsen for spørsmålet hun i dag har sendt Isaksen.

Kunnskapsdepartementet melder til NRK at Isaksen ikke har mulighet til å kommentere saken fredag.

LES OGSÅ: – Barna kan ikkje bli kasteballar i systemet