NRK Meny
Normal

Husbanken beskylder Bergen for avtalebrudd

Husbanken trodde de ga Bergen kommune ti millioner kroner til et ordinært utleieboligprosjekt. I stedet ble de brukt på en blokk som er preget av vold, narkotika og innbrudd.

Lonemarka

STATEN PUNGET UT: Husbanken betalte ti av de 50 millionene det kostet å bygge Lonemarka botiltak. Blokken blir brukt til noe annet enn det Husbanken sa ja til.

Foto: Simen Sundfjord Otterlei / NRK

I 2010 søkte Bergen kommune Husbanken, statens sentrale organ for gjennomføring av boligpolitikken, om 40 millioner i lån og ti millioner i tilskudd til å bygge Lonemarka botiltak, en boligblokk med 24 leiligheter i Arna bydel.

Høsten 2013 flyttet bostedsløse, mange med rus- og atferdsproblemer inn. Nå er bomiljøet preget av vold, kriminalitet, narkohandel og forsøpling.

LES MER: Nesten drept av naboen

– Det er trist at folk bor slik. Vi anbefaler spredte bomiljøer, som er en sentral faktor i bosettingsmetoder som gir forbedring i situasjonen til beboerne. Ikke som i Lonemarka, der det virker å være en forverring, sier Mabel Johansen, direktør i Husbanken region vest.

Mabel Johansen

VIL IKKE STRAFFE KOMMUNEN: – Hvis vi hadde krevd de ti millionene tilbake, hadde det jo ikke hjulpet noen. Vi vil heller jobbe tettere sammen med Bergen kommune for å få bosatt flere bostedsløse, sier Mabel Johansen, direktør i Husbanken region vest.

Foto: Simen Sundfjord Otterlei / NRK

– De har brutt kravene

Husbanken kan gi kommunene inntil 40 prosent tilskudd til bygging av utleieboliger. I 2012 endret Husbanken retningslinjer, slik at større tiltak, som Lonemarka, ikke lenger får penger.

– De ville ikke fått støtte i dag. Bygget kunne ha egnet seg for en blanding av økonomisk vanskeligstilte familier og enslige, men vi anbefaler uansett ikke at det bygges så mange boliger samlet, sier Johansen.

LES OGSÅ: – En desperat form for bosetting

Og det er heller ikke sikkert Bergen kommune hadde fått støtte i 2010, hvis Husbanken hadde visst hva boligblokken skulle bli brukt til. I søknaden skrev kommunen nemlig ingenting om at Lonemarka skulle brukes til bostedsløse.

– I søknaden var dette et ordinært utleieboligprosjekt for økonomisk vanskeligstilte. Det sto ingenting om at det var til bostedsløse eller personer med rus- og psykiatriproblemer. Hadde vi visst at disse boligene skulle brukes til målgruppen som nå bor der, ville vi i alle fall hatt en mye tettere dialog om boligene og bruken av dem, sier Johansen.

Stuen til Per Egil Teisnes

BESKYTTER SEG MED VÅPEN: Flere hjemmelagde våpen på stuegulvet i en av leilighetene i Lonemarka. – Det er trist at folk bor slik, sier Husbanken-direktøren.

Foto: Simen Sundfjord Otterlei / NRK

– De har brutt kravene vi satte for at de skulle få tilskudd, fastslår Husbanken-direktøren.

– Burde tatt kontakt

Johansen understreker at Husbanken ikke har makt til å bestemme hvilke boliger kommunene skal bygge.

– Kommunene har mange hensyn å ta, og i storbyene er det mange som skal ha bolig, kombinert med knapphet på boliger og areal. Vi har stor forståelse for at de trenger disse boligene, men det hadde vært ønskelig at de tok kontakt med oss når de endret bruken, sier Johansen.

Bergen kommune vil ikke uttale seg om hvorvidt de brøt Husbankens krav da de mottok ti millioner kroner til Lonemarka botiltak.

– Bergen kommune har gjennom mange år hatt et utmerket samarbeid med Husbanken. Vi er avhengig av et gjensidig tillitsforhold, og vi opplever at de er en god bidragsyter og en viktig samarbeidspartner for kommunen. Hvis Husbanken har kommentarer og innspill til vår håndtering av utfordringene, så tenker vi at det er best at de tar det direkte opp med oss, og ikke via media, sier boligsjef Trond Stigen.

LES OGSÅ: Vil stenge narkolangerne ute – vurderer overvåkning døgnet rundt