Ber Airbus endra girboksen

Havarikommisjonen ber Airbus endra designet på girboksen i helikoptera sine. Havarikommisjonen meiner at ei endring av girboksen vil gjera boksen meir solid, meir påliteleg og auka tryggleiken til denne helikoptertypen.