Beinhard kamp om studieplassene

Konkurransen om å få plass på profesjonsstudiet i psykologi ved Universitetet i Bergen har vært beinhard. Bare 90 av 1280 søkere får tilbud om plass.

Velkomstseremoni Universitetet i Bergen

7800 STUDIEPLASSER: Universitetet i Bergen har fylt opp alle studieplassene sine før årets høstsemester.

Foto: Kjetil Rydland / NRK

Det betyr at det har vært nesten 15 ganger så mange førstevalgssøkere som det har vært studieplasser på profesjonsstudiet.

– Vi har hatt veldig god søkning til programmene våre. Det har vært særlig stor konkurranse om plassene på medisinstudiet og profesjonstudiet i psykologi, sier viserektor ved Universitetet i Bergen, Oddrun Samdal.

Skyhøy poenggrense

For første gang har UiB i år et direkteopptak til profesjonsstudiet, og over 4000 søkere har satt dette opp på listen. Hele 1280 søkere har hatt det som førsteprioritet.

– Det er en formidabel økning, sier Samdal.

Oddrun Samdal

ØKNING: Profesjonsstudiet i psykologi hadde nesten 15 søkere pr. studieplass. – En formidabel økning, sier viserektor Oddrun Samdal.

Foto: Anette Kronstad Sørheim / NRK

Poenggrensene for medisin og psykologi har da også vært skyhøy: På ordinær kvote har poenggrensen vært henholdsvis 65,8 og 63,9 for dem som har søkt på ordinær kvote.

For dem som søker på førstegangskvote (rett fra videregående skole) har høyeste poenggrense vært 58,6 på medisinstudiet og 55,5 på profesjonsstudiet i psykologi.

Også journalistikk og film/TV-produksjon har hatt høye søkertall, her har det vært 5 søkere pr. studieplass.

Flere vil bli lektor

Viserektoren ser også en annen trend blant søkermassen, nemlig økt popularitet i UiB2 lektorstudier.

– Det er et generasjonsskifte på gang blant lærere i grunnskolen og videregående skole, så økningen i antall søkere fra elever som kommer rett fra videregående skole, er gledelig, sier hun. Samdal trekker frem lektorstudiene i nordisk, fremmedspråk og naturfag som særlig populære.

Andre trender som speiler situasjonen i arbeidslivet, er nedgang i søkning til petroleumsstudier, og en stor søkerpågang til studiet i havbruk og sjømat. Totalt har 7800 søkere fått studieplass på Universitetet i Bergen.

Trangt nåløye på NHH

Til tross for en svakere norsk øknomi, er søkertallene til siviløkonomstudiet ved Norges Handelshøyskole fortsatt solide. I år er poenggrensen på 52,9 for førstegangssøkere og 56,5 for ordinær kvote.

– Nåløyet for å komme inn på NHH er trangt, og de som kommer inn er høyt kvalifiserte, sier rektor Frøystein Gjesdal. Målet om en kvinneandel på 40 prosent blir ikke nådd. I år er andelen kvinnelige søkere som får tilbud om studieplass på 39 prosent.

1892 personer hadde siviløkonomstudiet på NHH som sitt førstevalg i år. Det gjør det til landets nest mest søkte studium. Bare Politihøgskolen i Oslo hadde flere førsteprioritetssøkere med 1898 søkere.

Nedgang i lærerutdanningen på HiB

På Høgskolen i Bergen er det lange ventelister til helse- og sosialfag, og poenggrensen har økt betraktelig.

Det er en klar nedgang i antallet kvalifiserte søkere til grunnskolelærerutdanningen.

– Nedgangen er en nasjonal trend, og en nærliggende forklaring er det nye og strengere karakterkravet i matematikk, sier rektor Ole-Gunnar Søgnen.

Nedgangen i søkningen til ingeniørutganningen er derimot som forventet.