Truer med søksmål etter storutbygging

LODDEFJORD (NRK): Beboere i et nabolag i Loddefjord vurderer å saksøke Bergen kommune etter en storutbygging i nabolaget. De mener kommunen har brutt loven.

Naboer i Myraskjenet i Loddefjord

GÅR TIL KAMP: De opp mot 100 medlemmene i Myraskjenet velforening er sinte på Bergen kommune. De mener tillatelsen til å bygge boligblokker på tomten Torvmyra er i strid med loven.

Foto: Siri Løken / NRK

Naboene til boligutbyggingen i Torvmyra reagerer blant annet på at kommunen lot være å varsle Fylkesmannen i Hordaland om byggingen av tre boligblokker.

– Der kommer blokk nummer tre, sier Elin Aaberg, en av naboene til Torvmyra.

Hun står på terrassen i barndomshjemmet sitt på toppen av Myraskjenet. Rundt henne bygges det ut på alle kanter.

– Den blokken er ferdig, så kommer nummer to der. De kommer altfor tett på oss, sier hun og peker og forklarer.

Elin Aaberg og Atle Sundal

PÅ TERRASSEN: Elin Aaberg, Atle Sundal og naboer i Myraskjenet mener konsekvensene blokkene betyr for nabolaget aldri har blitt skikkelig utredet.

Foto: Siri Løken / NRK

Utbyggingen har, ifølge naboene, ført til at vann renner inn til eiendommer i nærheten. Også en turvei har blitt fjernet.

– Nå må Bergen kommune ta grep. Jeg har aldri opplevd at folk har vært så engasjerte og så sinte, sier nabo Tor-Henning Iversen.

Tor-Henning Iversen

VANNSKADET: Tor-Henning Iversen viser oss vannskadene i garasjen sin i Myraskjenet i Loddefjord. Ifølge han begynte vannet å renne inn her i fjor. Da ble nemlig vegetasjonen ovenfor eneboligen hans fjernet for å gi plass til de tre nye boligblokkene.

Foto: Siri Løken / NRK

– Vi ber ikke om kompensasjon. Vi ber om at vi skal slippe fremtidige skader.

Frykter ras

De rundt 100 medlemmene av Myraskjenet velforening frykter også at utbyggingen skal føre til ras ned på eiendommene under.

Flere har måtte mase seg til fjellsikring, ifølge huseier Benedicte Vik Oanes.

– Når de begynner å sprenge rett over oss, og vi har en voldsom bratt skråning, så blir du jo bekymret, sier hun.

Bergen kommune: – Må ta lærdom

– Det er klart at hvis det er sånne forhold som fremkommer så vil det være frustrerende. Det har jeg forståelse for, sier direktør Mette Svanes i Plan og bygningsetaten i Bergen kommune.

Hun sier at selv om naboene har fått mehold hos Fylkesmannen i at de skulle ha fått uttale seg om saken, har kommunen vurdert saken annerledes.

– Så det får vi ta en diskusjon med Fylkesmannen om. Og vi skal se på saken på nytt og ta lærdom av dette om det er ting vi skulle gjort annerledes, sier hun.

Etter klagen fra naboene har Fylkesmannen sett på saken. Fagdirektør Svein Kornerud hos Fylkesmannen er klar på at saksbehandlingen har vært uriktig.

– Vedtaket skal inn til oss for å se om det er forhold vi ønsker å påklage etterpå. Og den prosessen er ikke gjort i dette tilfellet, sier Svein Kornerud.

Svein Kornerud

FAGDIREKTØR: Svein Kornerud hos Fylkesmannen er klar på at saksbehandlingen har vært uriktig. – Disse sakene skal til Fylkesmannen før kommunen treffer noe vedtak.

Foto: NRK

– Kan man i dette tilfellet si at utbyggingen er i strid med loven?

– Selv om prosessen ikke har fulgt den vanlige saksgangen så vil jeg være varsom med å si det. Og vi vet ikke helt resultatet om man hadde fulgt den ordinære prosessen, sier Kornerud.