Barneklinikken trodde diabetes var ME

Ingen oppdaget at jenten i tenårene hadde utviklet diabetes type 1, en potensielt farlig sykdom hvis den ikke blir behandlet. Nå skjerper sykehuset rutinene.

Anders Alme

BEKLAGER: Overlege Anders Alme beklager at Haukeland universitetssykehus ikke tok blodprøver som kunne avdekket diabetes hos jenten.

Foto: Christian Lura / NRK

– Det er vanskelig å si hva som gikk galt, sier rådgivende overlege Anders Alme ved Barne- og ungdomsklinikken ved Haukeland universitetssykehus.

Noen av landets fremste eksperter på barns helse jobber her. Likevel overså Barne- og ungdomsklinikken at en jente tidlig i tenårene hadde diabetes type 1.

Jeg synes det er helt utrolig og trist.

Jannhild Hammer, Barne- og familieutvalget i Diabetsforbundet i Hordaland

– Symptomer passet med ME

– Hun ble henvist fordi hun hadde et mangfold av symptomer, slik som vi ser ved en typisk ME. Hun hadde symptomer som etter hvert passet bedre og bedre med at hun hadde en kronisk utmatting, forklarer overlegen.

Jenten var på en fem dager lang utredning for ME vinteren 2016. Noen måneder tidligere hadde hun tatt blodprøver som ikke viste tegn på diabetes.

– Det som vi kan beklage i ettertid er at da hun kom til innlegging og fullstendig utredning og konkludering, da ble ikke de blodprøvene som hun hadde tatt på høsten gjentatt.

– I ettertid kan vi si at det burde vært gjort, sier Alme.

– Nå når vi reviderer prosedyrene så har vi skrevet at hvis blodprøvene er eldre enn to uker så skal noen av dem gjentas, legger overlegen til.

Får kritikk av fylkeslegen

– Jeg synes det er helt utrolig. Det er trist, sier Jannhild Hammer som er leder i Barne- og familieutvalget i Diabetsforbundet i Hordaland.

Hun har ikke hørt at Haukeland universitetssykehus har gjort en slik feilvurdering tidligere, men har hørt om tilfeller med fastleger og legevakt.

Fylkesmannen har slått fast at jenten ikke fikk fullt forsvarlig helsehjelp. Assisterende fylkeslege i Hordaland, Karianne Flaatten, sier dette kunne blitt alvorlig.

– I verste fall så kan det bli livstruende dersom det oppstår store ubalanser i kroppen, fordi diabetes er en sykdom som påvirker ganske mange forskjellige systemer.

– Vet du hvor vanlig det er å forveksle diabetes med ME?

– Det er ikke en problemstilling som vi har hatt mange saker på her. Men jeg tenker diabetes og ME i en tidlig fase er i likhet med andre sykdommer som har overlappende symptomer, som sagt det er sårbart for å stille feil diagnose i en tidlig fase.

Haukeland universitetssykehus

FÅR KRITIKK: Barneklinikken på Haukeland universitetssykehus får nå kritikk for behandlingen av jenten i tenårene.

Foto: Helse Bergen

Sykehuset skjerper rutinene

Foreldrene til jenten ønsker ikke å kritisere legene. Fylkesmannen mener derimot at sykehusets rutiner har vært gode nok og at ansvaret for feilen hviler på legen som behandlet jenten.

– Barneklinikken har egentlig veldig gode rutiner på utredning av ME og er grundige, så jeg tenker at dette er en liten glipp som dessverre kan skje. De har meldt tilbake at de tar dette til seg og lærer av dette, sier Flaatten.