Barnehagen ville dra på busstur uten belte – morens protest kan gi regelendring

BJØRGE, BERGEN (NRK): Lene Cathrine Fjellsbø nektet å la datteren (4) dra på busstur i 70 km/t uten setebelte. Nå kan saken få konsekvenser for flere barnehager.

Lene Cathrine Fjellsbø

SA NEI TIL BUSS UTEN BELTE: – Det har vært veldig kjekt å oppleve at jeg ikke var den eneste som tenkte at barna bør være sikret i barnehagetiden, sier Lene Cathrine Fjellsbø.

Foto: Roy Hilmar Svendsen / NRK

Da den kommunale barnehagen i Bergen nylig skulle på fotballturnering i Åsane, informerte de foreldrene om at de skulle ta linje 4-bussen.

Det reagerte Lene Cathrine Fjellsbø (37) på. Hun visste nemlig at de såkalte «bybussene» som trafikkerer linjen ikke har setebelter.

Det til tross for at de kan holde en fart på inntil 70 kilometer i timen – noe bussen barnehagen planla å ta også gjør på Åsaneveien.

– Alle barnehager bør sikre barna under transport når de har ansvaret for dem. Jeg tok kontakt med barnehagen og ba om et sikrere alternativ, sier Fjellsbø.

Busseter uten belte

UTEN SIKKERHETSBELTER: En buss av denne typen, som trafikkerer linje 4 mellom Hesjaholtet og Flaktveit i Bergen, skulle Lene Fjellsbøs fire år gamle datter ta. «Bybussene» er fritatt fra beltekravet, grunnet hensynet til effektiv kollektivtransport.

Foto: Roy Hilmar Svendsen / NRK

Ikke ulovlig

Norge har tre bussklasser. Forstads- og turbussene i klasse 2 og 3 har beltepåbud. «Bybussene» i klasse 1 er fritatt, grunnet hensynet til effektiv kollektivtransport.

Målfrid Vik Sønstabø i Skyss

Målfrid Vik Sønstabø

Foto: André Marton Pedersen / NRK

– Vi forholder oss til gjeldende nasjonalt regelverk, sier Målfrid Vik Sønstabø i kollektivselskapet Skyss.

Hun sier de er opptatte av trafikksikkerhet, og skjønner at det stilles spørsmål ved praksisen, men at Skyss ikke har planer om å installere setebelter i bybussene.

Styreren i barnehagen sier det er syvende gang de deltar i fotballturneringen, og første gang noen reagerer. Styreren forteller at barnehagen har vurdert bybussen som trygg.

– Ideelt sett burde det vært sikring i alle bussene. Men vi har ikke så mange andre alternativer enn å bruke offentlig godkjente transportmidler.

Trygg Trafikk: – Uakseptabelt

Knut Olav Røsseland Nestås

Knut Olav Røssland Nestås

Foto: Johanna Magdalena Husebye / NRK

Trygg Trafikk fraråder bussturer uten belte når farten er over 50 km/t.

– Selv om noe er lov, er det ikke nødvendigvis klokt, sier fylkesleder Knut Olav Røssland Nestås.

Han påpeker at skadepotensialet ved bussulykker er stort.

– Jeg har stor forståelse for denne moren. Barnehager som står i slike situasjoner bør velge alternativ transport. Vi mener dette ikke er akseptabel praksis, sier Nestås.

Tar saken til Helsedirektoratet

Trygg Trafikk mener saken bør tas opp med barnehageeieren, noe Lene Cathrine Fjellsbø også har gjort.

Bergen kommunes helsevernenhet sier til NRK at det er første gang de har fått inn en slik sak, og at de nå vil se nærmere på problemstillingen.

– Vi vil hente inn råd fra Helsedirektoratet og andre sentrale myndigheter, sier avdelingsleder Viviann Sandvik.

Datokjøring i Bergen

Sonja Skotheim

Foto: Dag Harald Kvammen Andersen / NRK

Leder Sonja Skotheim sier de også har kontaktet byrådsavdelingen for barnehage og skole.

– Vi vil sammen finne ut hvordan vi skal løse dette problemet, sier Skotheim.

Dersom konklusjonen etter dialogen med sentrale myndigheter blir innskjerpede retningslinjer, kan det få nasjonale konsekvenser.

– Dette er prinsippsak som angår barnehager over hele landet, sier Sandvik.

Bestilte maxitaxier

Lene Cathrine Fjellsbø ble hørt av barnehagen. De bestilte i stedet maxitaxier.

– Jeg har fått veldig mye støtte. Det har vært veldig kjekt å oppleve at jeg ikke var den eneste som tenkte at barna bør være sikret i barnehagetiden, sier Fjellsbø.

Lene Cathrine Fjellsbø

BA KOMMUNEN OM SVAR: Lene Cathrine Fjellsbø tok kontakt både med barnehagen og kommunen da hun fikk vite om bussturen. Nå har barnehagen snudd, mens Bergen kommune skal vurdere regelverket sitt.

Foto: Roy Hilmar Svendsen / NRK