NRK Meny
Normal

Barn begår sex-overgrep

Svært mange barn begår seksuelle overgrep. Minst en tredjedel av seksuelle overgrep begås av barn og ungdom under 18 år.

Det viser studier gjort av Betanien Barne- og ungdomspsykiatrisk Poliklinikk i Bergen.

Nå etterlyser ekspertene bedre kunnskap om problemet blant helsepersonell og lærere.

Barnehagealder

Ekspertene ved Betanien mener tiltak for unge overgripere vil redusere risikoen for nye overgrep.

– Adferd som er traumatiserende for andre fordi det ligger vold eller trusler om vold i grunnen kan vi se helt ned i barnehagealder, sier avdelingsoverlege Eili Knudsen Ingnes ved Betanien i Bergen til NRK.

Gjennom prosjektet V27 behandler Betanien unge overgripere.

Arbeid i motbakke

Studier som er gjort ved Betanien viser at så mange som en tredjedel av alle seksuelle overgrep blir gjort av barn og ungdom under 18 år. Problemstillinga er lite kjent, forteller overlegen.

– Det er et arbeid i motbakke fordi det er en problemstilling vi ikke ønsker å tenke på, sier Ingnes.

Betanien mener det må settes igang tiltak for unge overgripere for å redusere risikoen for nye overgrep. I tillegg etterlyser de et kunnskapsløft blant helsepersonell og lærere.

Store mørketall

Innmeldte overgrepssaker ved Hordaland politidistrikt dei to siste åra, viser at mindre enn ti prosent av overgriperne er under 18 år.

Det er også store mørketall av denne typen problem

Daglig leder ved Blålys - Landsforeningen for seksuelt misbrukte, Renate Halseth, mener det haster med å ta tak i problemet.

– Det er jo svært alvorlig da det viser at det er en stor andel som er usynlig, sier Halseth.

Halseth vil at kunnskap skal inn på alle nivå i behandlingsapparatet.