Bare én av 28 i brannvesenets korps er brannmann

BERGEN HOVEDBRANNSTASJON (NRK): Arbeidsplasser med eget musikkorps sliter mildt sagt med bemanningen. Det kan gå utover 17. mai.

Bergen brannvesen sitt musikk-korps

ALENE: Helge Lund (foran til høyre) er omgitt av alt annet enn brannmenn i Bergen Brandkorps. Korpset er et fast innslag i 17. mai-toget i Bergen.

Foto: Øyvor Bakke / NRK

– Rekrutteringen til brannvesenet begynner å bli vanskelig. Vi må vel ut og bruse litt mer med fjærene, sier Helge Lund.

Han er vaktkommandør på 110-sentralen i Bergen og står i øvingslokalet til Bergen Brandkorps.

Rundt ham sitter det 27 korpsmedlemmer. Lund er eneste medlem som faktisk er aktiv brannmann.

Tallene for korpset og lignende korps er vemodig lesning:

  • Bergen Brandkorps har 28 medlemmer. Av dem er tolv pensjonerte brannfolk. Resten er leid inn.
  • Oslo Brannvesens musikkorps: Av 34 medlemmer nesten halvparten pensjonerte. Bare tre er aktive brannmenn.
  • Jernbanens Musikkorps Bergen har 32 medlemmer. Ingen av dem jobber på jernbanen.

– Det nærmeste vi kommer er ett av medlemmene som er gift med en lokomotivfører. Dette er gjennomgangsmelodien over alt, sier en lattermild Ole-Johan Aarlie, leder i Jernbanens Musikkorps i Bergen.

Blant de eldste i Nord-Europa

Torkjell Helle, formann i Bergen Brandkorps Musikkorps

FORMANN: Torkjell Helle er formann i Bergen Brandkorps Musikkorps, håper å få folk med i de tradisjonsrike brannkorpsene.

Foto: Øyvor Bakke / NRK

Bergen Brandkorps har en fartstid på 127 år, er Norges eldste og ett av dem som har eksistert lengst i Nord-Europa.

Og det er nok heller regelen enn unntaket for brann-, politi- og jernbanekorpsene: De må hente inn folk utenfra for å fylle rekkene.

– Det er vel kanskje også sånn at det stadig er flere som trekker i uniform for å spille i politiets brassband, enn det er som jobber i politiet. Slik er det trolig i brannvesenet også, sier Midtbø.

I Bergen jobber formann i brannkorpset, Torkjell Helle, for å snu om på det lave medlemstallet.

– Dersom det er folk i brannvesenet som spiller et instrument, så håper jeg at de blir med. sier han.

Brannmann, Sindre Hals Wiers.

HAR IKKE TID: Brannmann, Sindre Hals Wiers, sier han ikke har tid til å spille i korps, mellom alt annet.

Foto: Øyvor Bakke / NRK

– Har ikke tid

Mens korpset øver i den ene enden av lokalet, trener brannmann Sindre Hals Wiers i den andre. Han har blitt spurt flere ganger om han ønsker å være med i brannkorpset.

– Jeg har spilt i korps på barneskolen, men nå har jeg ikke tid. Med barn er det lekser og kjøring til trening og alt som er, sier Wiers.

Det eneste medlemmet fra brannvesenet, Helge Lund, har en teori på hvorfor folk ikke melder seg til å spille i korpset.

– Jeg tror det er mange som sitter på gjerdet og grubler litt, og de skal vi prøve å aktivere, sier han.

Kan gå utover 17. mai

Brannsjef Leif Linde er stolt av etatskorpset sitt og mener at Bergen vil lide et stort tap hvis korpset skulle forsvinne.

Det ville i så fall få konsekvenser for 17. mai-feiringen, der både brannvesenet og politiet spiller opp.

– Vi blir jo sett på som kommunen sitt representasjonskorps, så vi må sette alle kluter til for å bevare dette, sier Linde.

Leif Linde, brannsjef, Bergen brannvesen

BRANNSJEF: Leif Linde, brannsjef, Bergen brannvesen

Foto: Øyvor Bakke / NRK