Bane Nor skiller ut drift og vedlikehold

Bane Nor oppretter et separat selskap for vedlikehold og drift av jernbanen. Drøyt 1.000 av Bane Nors 4.500 ansatte overføres til det nye selskapet.

Rørosbanen

DELES OPP: Nær en fjerdedel av de ansatte i Bane Nor går over i et nyopprettet selskap.

Foto: Øystein Grue / Øystein Grue / Bane NOR

Det nye aksjeselskapet skal være et heleid datterselskap av Bane Nor og skal på oppdrag fra morselskapet utføre drift og vedlikehold, skriver Bane Nor i en pressemelding.

– Med etablering av det nye selskapet får vi et tydelig skille i rollene der Bane Nor blir bestiller av tjenester og det nye selskapet blir utfører av drift og vedlikehold på jernbanen, sier styreleder Siri Hatlen i Bane Nor.

Neste fase etter at det nye selskapet er opprettet, blir konkurranseutsetting gjennom utlysing av kontrakter.

– Forutsigbarhet

– Fram til konkurranseutsettingen starter, vil Bane Nor utvikle gode systemer og rutiner for kjøp av tjenester innen drift og vedlikehold, sier Hatlen.

– Erfaringene fra etablering av et kunde- og leverandørforhold internt i konsernet vil gi bedre grunnlag for gjennomføring av konkurranseutsettingen, sier konsernsjef Gorm Frimannslund. Han sier den nye organiseringen skal gi forutsigbarhet for de ansatte og holde kompetansen samlet.

– Forholdsvis positivt

De ansatte ønsker ikke at virksomheten skal konkurranseutsettes, men har reagert «forholdsvis positivt» på opprettelsen av det nye aksjeselskapet, opplyser nestleder Kjell Næss i Norsk Jernbaneforbund til VG.

– Alternativet var at de ble konkurranseutsatt direkte og de hadde mistet jobben sin. Nå har de muligheten til å bli en del av en anbudsprosess, sier Næss.

Han legger til at han fortsatt håper prosessen med konkurranseutsetting stoppes.

– En planlagt utskilling

Samferdselsminister Jon Georg Dale sier til NRK at det som skjer nå er i tråd med jernbanereformen som regjeringen har gjennomført.
– Det er en planlagt utskilling. Vi vet at økt konkurranse alltid skjerper, og da er det viktig å få flere aktører som kan levere drift og vedlikeholdstjenester på jernbanenettet, sier han.

Dale sier at han ikke har lagt seg opp i styrets beslutning.

– Det er styrets vurdering at dette gjør de ansatte i Bane Nor mer konkurransedyktige på drift og vedlikehold i fremtiden. Og som eierdepartement så forholder jeg meg til styrets beslutning.

Selv om Bane Nor nå oppretter et separat selskap for vedlikehold og drift av jernbanen, vil det fortsatt være arbeidsoppgaver igjen.

– Bane Nor har fortsatt ansvaret for drift og vedlikehold, og for å bygge ut infrastruktur. Det betyr at de fortsatt vil være en stor organisasjon både for å bygge mer jernbane, men også for å drifte og vedlikeholde den, sier Dale.

Tidsplanen for konkurranseutsetting blir offentliggjort etter at den er behandlet i styret 19. desember.