NRK Meny
Normal

Avviste selv bybaneforslaget de laget for Frp

«Bybanens viktigste markedsområde betjenes for dårlig», mente Multiconsult. Nå har de gitt Frp det samme traseforslaget de selv avviste. – Dette har vært silt ut tidligere, sier byråden.

Hemmelig fjellhall i Bergen

HEMMELIG FJELLHALL: Her vil Frp ha tunnelinnslag for Bybanen til Åsane. Men utfordringene er mange.

Foto: Jørgen Eide

Tidligere denne uken presenterte Frp sitt nye forslag til hvor Bybanen skal gå gjennom Bergen sentrum. Rapporten er laget av Multiconsult, på oppdrag fra Frp. Partiet ønsker å skåne Bryggen for trafikk, men forslaget har vært omstridt av flere årsaker.

Byrådet var ikke informert om utredningen de hadde bestilt av konsulentselskapet Multiconsult, og traseen kommer i konflikt både med en videregående skole og en topphemmelig fjellhall i Bergen sentrum.

I tillegg mener konsulentselskapet som har hjulpet Frp med utredningen at alternativet ikke er heldig for Bybanen som helhet.

«Betjenes for dårlig»

Eiler Macody Lund

BESTILTE NY RAPPORT: – Vi har ikke fått noen innstilling fra byråd Filip Rygg når det gjelder vårt alternativ, sa Eiler Macody Lund (Frp) da han la frem egenrapporten.

Foto: Magnus Aamo Holte / NRK

I en rapport fra Multiconsult i 2011, påpeker de at alternativet der banen går inn i Peter Motzfeldts gate har ikke har holdeplass «i akseptable avstander fra de viktige målpunktene rundt Vågen og Torgallmenningen».

Det leder frem til følgende konklusjon:

«Bybanens viktigste markedsområde betjenes for dårlig».

Det eneste tunnelforslaget gjennom sentrum Multiconsult ser det mulig å gå videre med, er det som har innslag ved Kjøttbasaren.

– Svarte dårlig på behovene

Rapporten ble behandlet i Bergen bystyre i juni i 2011.

– Vi kunne blant annet se av rapporten fra Multiconsult den gang at alternativet svarte dårlig på behovene man hadde, og at det også var en del konfliktpunkter, sier byutviklingsbyråd Filip Rygg (KrF).

Da Eiler Macody Lund (Frp) la frem rapporten, sa han at det hadde vært lagt for liten vekt på deres alternativ, og at det «bare hadde blitt kjørt på alternativ som gjør Bryggen til et bedre alternativ og tunnel til et verre».

– Vi har ikke fått noen innstilling fra byråd Filip Rygg når det gjelder vårt alternativ. Vi kan ikke vente i all evighet, for saken skal snart behandles i bystyret, sa Lund som årsak til at de bestilte egenrapporten.

– Skyldes nok mangel på informasjon

Rygg, som tilhører et KrF som er klare på at de ønsker Bybanen over Bryggen, avviser bestemt at alternativet ikke har vært utredet, og viser til rapporten som ble laget nettopp av Multiconsult i 2011.

De faglige rådene vi har fått er samstemte i at vi bør ha en løsning som når Torget.

Byutviklingsbyråd Filip Rygg (KrF)

– De faglige rådene vi har fått er samstemte i at vi bør ha en løsning som når Torget, grunnet tilgjengelighet i kollektivtransporten. Det var ikke overraskende at også Multiconsult hadde slike konklusjoner, sier han.

– Hva synes du om kritikken om at kommunen ikke har undersøkt dette alternativet grundig nok tidligere?

– Det skyldes nok litt mangel på informasjon. Dette alternativet har vært vurdert og silt ut tidligere. Nå lages det enda mer informasjon på det samme, sier Rygg.

– Enighet kan bli vanskelig

Byråden sier han likevel vil ta Frps rapport med i vurderingen når saken om ny bybanetrase til Åsane legges frem.

Filip Rygg

SILT UT: Byråd Filip Rygg sier Frps alternativ ikke er nytt, men at det har vært silt ut tidligere.

– Vi har hatt møter med alle bystyrepartier, og vil svare på alle spørsmål som blir stilt. Da vil vi også se på dette alternativet på nytt, med oppdatert informasjon, sier Rygg.

Han sier han jobber med å få «offisielle klare» svar på om det er mulig å legge traseen ved fjellhallen, slik Frp foreslår, men påpeker altså at alternativet har vært avvist av politikerne tidligere.

– Tror du man kan komme tilbake til innslaget ved Kjøttbasaren som det eneste sannsynlige tunnelalternativet?

– Vi fikk nylig en interessant rapport med trasé over Vetrlidsallmenningen like ved. Fordelen med en slik løsning er at man når Torget, men så er det utfordringer med den praktiske driften og kulturminnelagene, sier Rygg.

Han håper fortsatt det skal være mulig å samle flest mulig av byråds- og opposisjonspartiene til enighet om bybanetraseen.

– Men det kan se vanskelig ut akkurat nå, medgir byråden.

Laster kart, vennligst vent...

FRPS ALTERNATIV: Den svarte streken viser hvor Frp vil at tunnelen skal gå. Nonneseter og Kaigaten er stasjoner på eksisterende trasé. Frp foreslår i tillegg en stasjon i Nygaten, og to stasjoner under jorden: Vetrlidsalmenningen og Krohnengen.