Avviser inhabilitet i varslersaken

Justisdepartementet avviser at Politidirektoratet er inhabilt i saken om politimannen i Bergen som varslet om manglende narkotikaetterforskning. Departementets lovavdeling viser til at habilitet er knyttet til enkeltpersoner, ikke organer som Politidirektoratet, skriver BT.

Politidirektoratet