Avtale i boks

Avtalen mellom Hordaland, Sogn og Fjordane og Rogaland er nå endelig signert. De tre fylkene har inngått en intensjonsavtale om sammenslåing til en stor region i 2020. Avtalen skal behandles i alle fylkestingene i oktober.

Kart over vestlandsregionen
Foto: Marie Stafsnes Osland / NRK