Avlyser "månelanding"

"Dette er vår månelanding", sa Stoltenberg i sin nyttårstale. -Urealistisk, fastslår bergensprofessor om gassrensing på Mongstad fra 2014.

I sin nyttårstale sammenlignet Stoltenberg den planlagte CO2-rensingen av gasskraftverket på Mongstad med månelandingen. Geir Anton Johansen, professor i fysikk ved Universitetet i Bergen er uenig.

- Urealistisk

- Det er urealistisk å få til ny teknologi på Mongstad, sier Geir Anton Johansen, professor i fysikk og prodekanus ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Bergen, til Dagens Næringsliv.
I morgen er det høring om Mongstadprosjektet i Stortingets energi- og miljøkomité. Ifølge Johansen er tidshorisonten, med frist til 2014 for fullskala CO2-håndtering, for kort til å utvikle ny teknologi

Eksisterende løsninger


- Her vil en måtte ta i bruk eksisterende løsninger. Vi må se større på det enn Mongstad. Vi må utvikle en teknologi for å fange og håndtere CO2 som gjør det mulig for andre enn rike land å ta den i bruk, og da snakker vi mye mer langsiktig. Her er det virkelig snakk om noe som tilsvarer en månelanding, sier han til avisen.


Han sier at Mongstad-utbyggingen med nytt gasskraftverk og CO2-fangst, lagring og deponering fra både kraftverk og det eksisterende raffineriet, blir forskernes laboratorium. Mongstad-utbyggingen vil alene koste et sted mellom ti og 12 milliarder kroner. Av det går en milliard kroner til et testanlegg for CO2-fangst.

filip rygg
Foto: Kristian Ervik / NRK

- Legg vekk norsk stolthet

-Hvis ikke vi legger vekk den norske stoltheten og heller kjøper inn utenlandsk teknologi, må hele Mongstad prosjektet avlyses, krever fylkestingsrepresentant for KrF i Hordaland, Filip Rygg.

Statsminister Jens Stoltenberg har de siste dagene vært i Kina og underskrevet en klimaavtale, der man blant annet skal eksportere miljøvennlige teknologiske løsninger fra Norge.

-Det er pinlig for Norge at vi i utlandet skryter av månelandingen og inngår avtaler med andre land, samtidig som vi ikke får til noe som helst på hjemmebane sier Rygg. Han ber nå regjeringen investere i utenlandsk teknologi.

-Det viktigste er ikke om det står "made inn Norway" på renseteknologien, det viktigste er at vi får rensing.

- Hele Mongstad prosjektet må avlyses hvis ikke vi får til rensing innen 2014.