Avføring fra skole­elever på Fedje har gått rett ut i naturen i over 50 år

Kommunen trodde toalettet på skolen var koblet til kloakksystemet. Da de skulle pusse opp fikk de seg en overraskelse.

Kloakkrøret fra herretoalettet

– Skolen er fra 1961 og originaltegningene stemmer bra, med unntak av det som skjer under bakken, sier Øyvind Tolleshaug, teknisk sjef i Fedje kommune.

Foto: Vitek

– Det var overraskende å finne et rør der, sier teknisk sjef og konstituert rådmann i Fedje kommune, Øyvind Tolleshaug.

I januar begynte arbeidet med å rehabilitere kloakkrørene fra 1961 ved Fedje skole. En kameraundersøkelse viste at rørene var så gjengrodd at det av umulig å filme mer enn én meter ut fra bygningen.

– Da gravde vi opp og oppdaget at det ene røret ikke har vært koblet til kloakken. Det har gått rett i Husavatnet, på sørsiden av skolen, sier Tolleshaug.

Det betyr at avføringen aldri kom til det kommunale kloakksystemet, men gikk rett fra toalettene og ut i naturen.

Fedje skole og Husavatnet

KLOAKK: Bygningen i bakgrunnen er den eldre delen av Fedje skole. Til venstre kan du se Husavatnet, der kloakken har rent ut.

Foto: Fedje kommune

– Jeg sa at «enten får hun sparken, eller så slutter jeg»

– Aldri blitt påpekt

Ifølge Tolleshaug er det lite avvik mellom de originale tegningene og dagens bygning over bakken. Under bakken var det derimot stor forskjell.

«Forklaringa er truleg at då skulen vart bygd, var det å sprenga fjell dyrt. Leidningar under bygningen vart flytta i høve til teikning, for å unngå sprengning», skriver Tolleshaug i sakspapirene til formannskapsmøtet i Fedje kommune i forrige uke.

– Da skolen ble bygd i 1961, brukte de den enkleste løsningen og fant det nærmeste stedet de kunne slippe det ut, forklarer Tolleshaug.

Stedet ble Husavatnet, like ved skolen.

Gamle Fedje skole

NÅDDE ALDRI FREM: – En del av kloakken har aldri nådd frem til det offentlige godkjente kloakksystemet, sier Tolleshaug. Avbildet er den eldre bygningsmassen til Fedje skule.

Foto: Fedje kommune

– Det er et brakkvann, men det har ført til store problemer tidligere. Jeg har blitt fortalt at det var ganske synlig spor i vannet på den tiden.

Ifølge Tolleshaug kom det en omlegging av kloakksystemet i 1974, som ble utbedret videre på 80-tallet.

– Da gjorde kommunen et krafttak og vi bygde ut det kloakknettverket vi har i dag.

– Har man noensinne merket at kloakk har rent ut i Husavatnet siden omleggingen?

– Nei, det er aldri noen som har påpekt det, så vidt jeg vet.

Sparket på dagen – nå vil hun ta over nabokommunen

Bevilger mer penger

I investeringsbudsjettet for 2017 ble det satt av 400 000 kroner til rehabilitering av elevtoalettene. I formannskapet ble det enstemmig vedtatt at denne summen skal økes til 1,45 millioner kroner.

– Kostnadsoverslaget var ikke godt nok. Det har delvis sammenheng med at da vi begynte å undersøke grundig var ikke de rørene under kjellergulvet i den tilstanden vi trodde, sier Tolleshaug.