Austevoll-rederi anmeldt

Norges Miljøvernforbund (NMF) anmelder kapteinen på ringnotfartøyet «Gardar» og Austevoll-rederiet Gardar AS for brudd på havressursloven. Avisen Kyst og Fjord har avdekket at 180 tonn sei måtte males opp fordi fartøyet var for stort til å legge til kai ved fiskemottakene i Nord-Norge, der fangsten ble tatt. Ifølge NMF, som kaller hendelsen uaktsom og uakseptabel, plikter fiskerne å sikre seg at fangsten kan leveres før fisket igangsettes.