Asbest ble ikke oppdaget: – Arbeiderne våre kunne blitt direkte eksponert i månedsvis

Ekspertene som skulle lete etter asbest på skolen, fant ingenting. Men en kontrollsjekk avslørte stor utbredelse av det helseskadelige stoffet.

Nordnes skole oppussing

OPPUSSING: Bildet er tatt da NRK besøkte Nordnes skole i forbindelse med en annen sak om oppussingen. Store deler av gulvet på skolen viste seg å inneholde asbest.

Foto: Leif Rune Løland / NRK

Selskapet Multiconsult var engasjert for å kartlegge eventuelt farlig avfall ved Nordnes skole i Bergen.

De leverte prøver av ulike typer gulvbelegg til det mye brukte selskapet Eurofins.

– Derfor hadde vi også forventet å få et prøveresultat vi kunne stole på, sier seniorrådgiver Joar Hovda i Multiconsult.

Analysene slo fast at det ikke var spor av asbest i prøvene.

Oppdaget i ettertid

Etter årevis med forfall er Nordnes skole fra 1903 nå under oppussing av selskapet EN Entreprenør. De valgte – heldigvis, skulle det vise seg – å utføre sin egen asbestundersøkelse.

– På grunn av vår erfaring med slike gulvbelegg, kombinert med den svært helseskadelige eksponeringen våre ansatte kunne blitt utsatt for, valgte vi å foreta en kontrollprøve, sier prosjektleder Eirik Nielsen i EN Entreprenør.

Svaret fra analysen hos SINTEF Molab avslørte noe helt annet enn Multiconsult sine prøver hentet hos Eurofins.

– Gulvbelegget inneholdt asbest. Mengden utgjorde faktisk nesten 2000 kvadratmeter. Det er oppsiktsvekkende at det er blitt gjort en så alvorlig feil, mener Nielsen.

Nordnes skole oppussing

FANT ASBEST I GULVBELEGG: Til sammen 2000 kvadratmeter må fjernes.

Foto: Leif Rune Løland / NRK

Kunne fått alvorlige konsekvenser

Materialer som inneholder asbest krever helt spesielle sikkerhetstiltak. I verste fall kunne arbeiderne ved Nordnes skole blitt utsatt for helseskadelige stoffer.

– Asbest er jo svært kreftfremkallende. Om vi ikke hadde dobbeltsjekket dette, ville våre ansatte blitt direkte eksponert for asbest i hele arbeidsperioden, som var beregnet til tre måneder, konstaterer Nielsen.

Multiconsult har i ettertid bestemt seg for å bytte laboratorium i forbindelse med analyser av mulig asbest i vinylfliser.

– Vi synes det er veldig beklagelig. Eurofins er et selskap vi er godt fornøyde med. Dette ser vi på som et engangstilfelle, sier seniorrådgiver Hovda.

Nordnes skole oppussing

OMFATTENDE OPPUSSING: Nye Nordnes skole skal etter planen stått klar i november neste år, men blir trolig først klar til skolestart i 2020.

Foto: Leif Rune Løland / NRK

Glad for at ny prøve ble tatt

Eurofins sier de er glade for at EN Entreprenør sendte en ekstra prøve til analyse.

Administrerende direktør Robert Gulevski i Eurofins Environment Testing Norway sier til NRK at asbest ofte er ujevnt fordelt i et materiale, og at de mottar veldig små mengder til prøver.

– På en prøvebit kan asbest i noen tilfeller forekomme på bare en kvadratmillimeter. Resten av materialet kan være fritt for asbest, sier Gulevski, som sier at deres laboratorium i Frankrike er et av Europas største og ledende på analyser av asbest.

Han forklarer at årsaken til at det ikke ble funnet spor av asbest kan ha vært at materialet ikke var tilstrekkelig.

Han mener at prøvene Eurofins og SINTEF Molab fikk tilsendt ikke var like.

– Det er viktig at det vi får tilsendt er et representativt utvalg av materialet man ønsker å få analysert, sier Gulevski.

– Her har prøvematerialet Eurofins og SINTEF Molab fikk vært ulikt.

Utsatt åpning

Funnet av asbest førte til at perioden med riving ved Nordnes skole måtte utvides, noe som betyr en merkostnad på rundt en million kroner.

Etter planen skal skolen stå klar i nyoppusset stand i november neste år. Men trolig må nyåpningen vente til skolestart høsten 2020.

Nordnes skole oppussing

STORSTILT RENOVERING: Nordnes skole i Bergen ble opprinnelig bygget i 1903.

Foto: Leif Rune Løland / NRK