NRK Meny
Normal

Mener veier er viktigst

Arne Sortevik har jobbet med transportpolitikk på Stortinget. Det vil han gjerne fortsette med det.

Arne Sortevik

VIDEO: Hør hva Frp sin fremste mann i Hordaland mener og se hva han har i hagen sin. Klikk på bildet for å se video.

Fremskrittspartiets listetopp i Hordaland har to perioder bak seg på Stortinget.

Arne Sortevik er kjent som en mann som kjemper for veier på Vestlandet. Det har han tenkt å fortsette med.

Sortevik er fra Bergen og har får ganske sikkert med seg to andre bergensere fra Fremskrittspartiet på Stortinget.

Vil dekke økende transportbehov

– Hva mener du det er viktigst å ta fatt i innen helsevesenet i Hordaland?

– Fjerne «skjevdelingen» slik at pasienter i Helseregion Vest ikke får færre helsekroner enn pasienter i andre helseregioner. For øvrig sørge for fullfinansiering av de statlige sykehusene herunder pasientbasert finansiering på minst 70 prosent, og unngå ytterligere reformer i helsevesenet. Nå må det leveres gode helstetjenester. Reform blir lett en unnskyldning for manglende levering.

– Hva mener du må til for å løse køproblemene i Bergensområdet?

– Bygge ut et tjenlig transportnett med gode ring- og tverrforbindelser til å dekke økende transportbehov mellom bydeler og gjennom Bergensområdet. Gode veier med god plass til biltransport og bussbasert kollektivtransport. Utbygget jernbane (ikke Bybane) til Flesland og til Åsane. Alt med statlig finansiering.

– Hva mener du om kraftlinjer gjennom uberørt natur?

– Bør i størst mulig grad unngås.

Vei er viktigst

– Hva har vært avgjørende for ditt partivalg?

– Respekten for og likebehandling av enkeltmennesket. Redusere skatter, avgifter og offentlige inngrep.

– Hvilken sak er den viktigste for DEG å kjempe for de neste fire årene?

– At Norge får bygget et moderne, effektivt, sikkert og miljøvennlig veinett finansiert uten bruk av bompenger.

– Hva er viktigst for deg i valget av politiske samarbeidspartnere?

– At den/de man skal samarbeide med har en politikk som ikke ligger for langt unna eget parti, at den/de man skal samarbeid med aksepterer at alle som samarbeider må oppnå tydelige politiske resultater for egne velgere.

– Hvilket parti vil du helst samarbeid med på Stortinget?

– Er åpen for et bredt ikke-sosialistisk samarbeid for å sikre en ikke-sosialistisk regjering etter valget – se svar på forrige spørsmål.

– Hvilket parti vil du samarbeide minst med?

– Samarbeider med alle som kan sikre gode politiske resultater for eget partis velgere.

Siste video

Programleder: Marte Rommetveit
Her fortsetter de diskusjonen utenfor studio