Styrelederen går inn som fredsmegler i den betente Ap-striden

BERGEN SENTRUM (NRK): Partikollegaene følte seg dolket i ryggen da Katrin Ankervold stemte imot sine egne. – En vanskelig og krevende sak, sier lederen i Hordaland Arbeiderparti, som nå skal forsøke å løse den interne konflikten.

Hans Erik Ringkjøb

TAUS OM KONFLIKTEN: Styreleder Hans Erik Ringkjøb foran Folkets Hus i Bergen sentrum, der han og resten av styret i Hordaland Arbeiderparti mandag satt samlet til et tre og en halv time langt møte. Han kaller Ankervold-saken vanskelig og krevende, men vil se fremover. – Det som har skjedd, har skjedd. Og nå skal vi se fremover, sier han.

Foto: Simen Sundfjord Otterlei / NRK

Styret i Hordaland Arbeiderparti er blitt enige om å ikke åpne eksklusjonssak mot Katrin Innvær Ankervold. Det forteller styreleder Hans Erik Ringkjøb til NRK når han mandag kveld klokken 20 kommer ut av et tre og en halv time langt styremøte i partiets lokaler i Folkets Hus i Bergen sentrum.

Ap-representanten Ankervold fra Stord gikk for fire uker siden på talerstolen i fylkestinget og kritiserte partikollegaene, og fulgte opp med å stemme imot skolebruksplanen de hadde blitt enige om. Etterpå uttalte Ankervold at hun ville gjort det samme igjen, og nektet å svare «ja» da resten av gruppen, ved gruppeleder Roald Kvamme, ba henne svare på om hun fremover ville følge Aps vedtekter og retningslinjer.

Kvamme har vært tydelig på at han mente Ankervold ikke kunne fortsette i partiet dersom hun ikke kunne svare «ja» på dette spørsmålet, og sendte saken videre til fylkesstyret da han ikke fikk dette svaret.

For halvannen uke siden innkalte Ringkjøb Ankervold til møte. Der ble de enige om å prøve å løse saken, slik at Ankervold fortsetter som en av 20 Ap-representanter i fylkestinget.

Mandag kveld fikk styrelederen resten av styrets mandat til å gå inn og jobbe som en slags «fredsmegler» i den svært betente striden mellom Ankervold og resten av fylkestingsgruppen, med Kvamme i spissen.

Katrin Innvær Ankervold

BLE SITTENDE: Katrin Innvær Ankervold ble sittende da resten av Ap-gruppen i fylkestinget reiste seg for å stemme i saken om skolebruksplanen. Hun har fått hard kritikk internt i ettertid.

Foto: Sølve Rydland / NRK

Ankervold: – Vi har diskutert oss gjennom det

Ankervold gikk overfor NRK hardt ut mot Kvamme i etterkant av det turbulente fylkestingsmøtet, og har etter det NRK forstår ikke besvart henvendelser fra gruppelederen den siste måneden.

Etter møtet med styreleder Ringkjøb, er Ankervold langt mindre snakkesalig også overfor media. NRK vet at det har vært kontakt mellom Hordaland Aps partikontor og Ankervold så sent som i dag for å avklare hvordan Ankervold skal uttale seg om saken. Ankervold nøyer seg med å bekrefte at hun er innstilt på å fortsette som Ap-representant.

– Jeg jobbet for at jeg skulle fortsette å være Arbeiderparti-medlem. Vi har diskutert oss gjennom det, og jeg er fremdeles medlem av gruppen. Det er ikke noen konflikt nå, slik jeg ser det.

– I lys av den sterke misnøyen med det du gjorde fra de andre i gruppen, hvordan ser du for deg at samarbeidet fremover vil bli?

– Jeg tenker at vi er voksne mennesker, så vi får nok det til, selv om vi har hatt noen uenigheter, sier Ankervold.

Gruppelederen forventer fortsatt avklaring fra Ankervold

Striden i etterkant av fylkestingsmøtet ble ekstra tilspisset fordi Etne-ordfører Siri Klokkerstuen lojalt fulgte partiet selv om hun mistet skolen i sin egen kommune.

Etter det NRK forstår, har Ankervold fortsatt ikke svart «ja» på «ultimatumet» Kvamme stilte, eller ha sagt at hun angrer på at hun stemte som hun gjorde.

Ringkjøb og resten av Ap-styret har altså likevel falt ned på at de kommer bedre ut av saken ved å la Ankervold fortsette som en del av gruppen enn ved å kaste henne ut.

Roald Kvamme sier mandag kveld til NRK at Ankervold er velkommen i fylkestingsgruppen, men at han fortsatt forventer et tydelig svar fra Stord-politikeren på om hun vil følge Aps vedtekter og retningslinjer fremover.

– Når vi ikke har fått den avklaringen, så må jo styret i Hordaland Arbeiderparti få den, sier Kvamme.

Roald Kvamme

VENTER PÅ FORPLIKTELSE: Gruppeleder Roald Kvamme, her under møtet der Ankervold stemte imot sine egne, mener fortsatt Ankervold på ny må sverge troskap til Aps vedtekter og retningslinjer.

Foto: Sølve Rydland / NRK

– Skal få fylkestingsgruppen til å fungere

Når NRK treffer styreleder Hans Erik Ringkjøb etter at styremøtet til Hordaland Arbeiderparti er over, er han svært lite interessert i å kommentere tidligere handlinger og uttalelser fra Kvamme og Ankervold.

Han vil heller ikke kommentere hvilke garantier Ankervold må komme med for at Ap skal klare å få slutt på den interne striden i fylkestingsgruppen.

– Møtet vi hadde på Stord resulterte i et ønske om at vi skal jobbe videre med et veldig klart siktemål om at fylkestingsgruppen til Hordaland Arbeiderparti også i fremtiden skal bestå av 20 personer.

– Inkludert Ankervold?

– Inkludert Ankervold. Så det er målsettingen. Så har jeg nå fått marsjordre om å gå inn i den prosessen og gjøre det jeg kan for å få det til, og det akter jeg å gjøre.

– Hva er det som skal til for at dere skal få det til?

– Nei, det handler jo om at en får til en enighet om hvordan en skal få fylkestingsgruppen til å fungere på en god måte. Og det er intensjonen til begge parter å få til. Og det er mitt utgangspunkt, at man har den intensjonen til grunn, så skal jeg gjøre et forsøk på det, og så tar vi det der ifra.

– Jeg skal være tydelig overfor Katrin

– Hva er det man må ha enighet om?

– Nei, egentlig ikke noe annet enn at en er enig om hvordan en skal jobbe fremover. Nå har en hatt en vanskelig sak, den har en lagt bak seg, og så må en nå tenke fremover, slik at en nå får en velfungerende fylkestingsgruppe.

Hva som ble sagt i styremøtet, har jeg ikke tenkt å si noe om.

Hans Erik Ringkjøb

– Må Ankervold forplikte seg på nytt til å følge Arbeiderpartiets vedtekter og retningslinjer, slik Kvamme har krevd?

– Ja, altså, som jeg sa, nå går vi inn i en prosess. Da får vi ta de tingene der. Da skal jeg være tydelig overfor Katrin om våre forventninger. Men det har jeg ikke tenkt å ta via NRK, det skal jeg ta med henne. Og så skal jeg melde tilbake til styret når jeg har tatt denne runden med henne, og så håper jeg vi da er da vi ønsker å være; nemlig at vi er 20 og ikke 19 i fylkestingsgruppen til Hordaland Arbeiderparti.

– Hvorfor har dere valgt å ikke åpne eksklusjonssak?

– Det er fordi jeg opplever at vi nå er i en situasjon der en ønsker å få dette til. Og da er det min jobb å prøve å få det til. Det handler om å gå gjennom noen OK prosesser for fylkespartiet sin del, og det er det som nå skjer.

Vil ikke kommentere avstemningen og uttalelsene

– Er samtlige styremedlemmer enige i måten dere nå løser dette på, eller var det noen som ga uttrykk for at Ankervold burde skvises ut av partiet?

– Den marsjordren jeg nå har fått, kom som en entydig tilbakemelding. Utover det, hva som ble sagt i styremøtet, har jeg ikke tenkt å si noe om.

Det som har skjedd kommer jeg ikke til å kommentere.

Hans Erik Ringkjøb

– Hva tenker du om uttalelsene Ankervold har kommet med i etterkant av fylkestingsmøtet, om at hun ville gjort det samme igjen, og at Hordaland Arbeiderparti «holder velgerne for narr» og er preget av «bergensdominans»?

– Som jeg sa i sted: Det som har skjedd, er et tilbakelagt stadium. Så det har jeg ikke noe behov for å kommentere. Nå ser vi fremover for å prøve å få denne gruppen til å fungere. Det som har skjedd, har skjedd, det setter vi strek over, og så løfter vi blikket for å se om vi kan få dette til å fungere på en god måte. Så det som har skjedd kommer jeg ikke til å kommentere.

– Ingen tvil om at det er en krevende sak

– Men hva tenker du om slike uttalelser? Hva sier det om hvordan denne saken har vært og er for Arbeiderpartiet?

– Nei, det er som jeg sa i sted, at dette er en sak som har vært krevende for oss. Det er også derfor den har havnet på fylkesstyret sitt bord, og på mitt bord. Så det er ingen tvil om at det har vært krevende. Dette er ikke noen kjekke saker å få. Så må vi da gjøre det vi kan for å greie å gå videre, enkelt og grei.

– Er Ankervolds opptreden i fylkestinget og uttalelsene i etterkant forenlig med å være Arbeiderparti-representant?

– Nå spør du om det samme igjen. Og svaret mitt er at det som har skjedd, har skjedd. Og nå skal vi se fremover, det er det vi er enige om, og det er det vi akter å gjøre.

– Hvordan kan Ankervold representere Ap i fylkestinget hvis hun ikke kan forplikte seg til å følge Arbeiderpartiets vedtekter og retningslinjer?

– Som sagt, det der skal vi komme tilbake til, når vi har fått tatt de nødvendige rundene vi skal ta. Og da kan jeg også svare på om det er noen realitet i det du sier.

– Veldig lite fornøyd med at vi har kommet i denne situasjonen

– Hadde Arbeiderpartiet hjemmel i vedtektene til å ekskludere Ankervold etter det som har skjedd?

– Det må jeg innrømme at det vet jeg ikke. Det har ikke vært tematikken. Tematikken har vært at en er enige om å prøve å se om en kan få dette til i lag fremover, og da har ikke det vært en del av diskusjonen.

Myten om partipisken lever nok godt, men det er jo mange som prøver å holde liv i den også.

Hans Erik Ringkjøb

– Hvordan synes du gruppeleder Roald Kvamme har håndtert saken?

– Nei, nå spør du også om det som har skjedd. Og jeg kan si en gang til at det som har skjedd, det setter vi en strek over. Nå skal vi se fremover, alle er interessert i det. Og da prøver vi på det.

– Men er du som styreleder i Hordaland Arbeiderparti fornøyd med hvordan fylkestingsgruppen har håndtert denne saken?

– Jeg er veldig lite fornøyd med at vi har kommet i den situasjonen vi er i. Og det er mange årsaker til det. Og så skal vi da løse det fremover for å prøve å komme videre til det beste for Arbeiderpartiet og til det beste for fylkestingsgruppen.

– Myten om partipisken lever nok godt

– Mange har støttet Ankervold og kritisert Ap for hard bruk av partipisk i denne saken. Tror du denne saken har skadet folks syn på Arbeiderpartiet?

– Ja, hvis du ikke kjenner Arbeiderpartiet så veldig godt, så kan det hende du vil lese det sånn. Men når det gjelder Arbeiderpartiet helt generelt, så er jo noe av styrken at vi står sammen, både i tykt og tynt. Det er en viktig del av Arbeiderpartiet sin organisasjon. Men det er ikke dermed sagt at det ikke er lov å ha selvstendige meninger. Det skal du ha. Det er sånn vi former og utvikler vår politikk, som alle andre politiske partier gjør. Så vi skiller oss ikke fra andre på noen måte. Den myten om partipisken lever nok godt, men det er jo mange som prøver å holde liv i den også.

– Du sier det er lov å ha forskjellige meninger. Vil det si at du bifaller den måten Ankervold opptrådte på, eller burde hun ha sluttet å kjempe for sine meninger før avstemningen i fylkestinget?

– Nei, altså, det kan du spørre om så mange ganger du vil. Men akkurat den saken, hvordan den er blitt behandlet, kommer jeg ikke til å kommentere noe mer. Der er vi enige om å gå videre, som sagt nå, mange ganger, og det kommer vi til å gjøre. Så jeg kommer ikke til å bifalle det ene eller det andre. Vi skal nå se fremover, sette en strek over det som har vært, og prøve å finne en god løsning for partiet. Det er det som er målsettingen nå, og så får vi se om vi lykkes med det.