Åpent på Hardangervidda

På rv 7 over Hardangervidda er det nå åpent for fri ferdsel.