Åpent i Fløyfjellstunnelen

Nordgående retning på E39 i Fløyfjellstunnelen er nå åpen for fri ferdsel etter bilberging.