Normal

Ap-toppar vil kvotere menn inn i barnehagane

SOLLIEN, BERGEN (NRK): Dei fleste norske kommunar slit med å få nok mannlege tilsette i barnehagane. No opnar byrådsleiarane i Oslo og Bergen for å prioritera menn framfor kvinner i utdanninga.

Øyvind Grime

FART OG MORO: Øyvind Grime utdannar seg til barnehagelærar. Barna i Sollien barnehage i Bergen likar at han gjev dei fart på dissa.

– Eg trur det er veldig viktig å få fleire menn i barnehagane. Det var litt få menn der eg arbeidde sist. Då merkar du at det er fleire av ungane som manglar litt den mannlege rollemodellen, seier Øyvind Grime.

Han har praksis i Sollien barnehage i Bergen, og er ein av dei relativt få norske mennene som utdannar seg til barnehagelærarar.

I 1997 vedtok Barne- og familiedepartementet ein målsetjing om at 20 prosent av dei tilsette i barnehagane skulle vera menn. Men etter tjue år viser kjønnsfasiten 9,1 prosent menn.

Søk på mannsandelen i din barnehage her:

Menn i barnehagar 2017

Parten menn i gruppa grunnbemanning og styrarar. Treff på forma "kommunenamn" er parten menn totalt for alle barnehagane i kommunen.

Tabell en av en
KommuneArbeidsledighet i prosent
Halden9,6 %
Halden Alfheim barnehage AS22,2 %
Halden Asak Kulturbarnehage27,3 %
Halden Berg barnehage Halden Sa0 %
Halden Bergknatten barnehage0 %

Vil læra av Oslo

Bergen er ein av kommunane som no ynskjer å få fart på rekrutteringa.

– Me har prøvd å setja i verk ein del tiltak dei siste åra, men framleis slit me med å få opp talet, seier byrådsleiar i Bergen, Harald Schjelderup (Ap).

Eitt tiltak har vore å velja den mannlege søkjaren dersom to kandidatar står likt. Det har berre vore middels vellukka. I 2017 var tolv prosent av dei tilsette i bergensbarnehagane menn.

I Oslo har dei lukkast betre, og hadde 16,7 prosent mannlege tilsette i barnehagane i fjor.

Byrådsleiar- og partikollega i Oslo, Raymond Johansen, besøkjer Sollien barnehage saman med Schjelderup for å fortelja at dei ønskjer å satsa på å få fleire menn i barnehagane.

Johansen meiner at ein ved å tilsetja menn vil rekruttera fleire menn.

– Dersom du er den einaste mannen, så kan det opplevast litt vanskeleg. Er det plutseleg tre kollegaer, så kjem det fort nokre til. Målet må vera at me på kort tid får 20 prosent menn i barnehagane, seier Johansen.

Raymond Johansen og Harald Schjelderup

LÆRAR OG ELEV: Byrådsleiar i Oslo Raymond Johansen skal hjelpa bergenskollega Harald Schjelderup å knekkja mannekoden i barnehagane.

Foto: Christian Lura / NRK

Fleire menn kan gje fleire fordelar

Born som har gått i barnehagar med mange mannlege tilsette, gjer det betre på skulen. Det viser forskinga til Nina Drange i Statistisk sentralbyrå.

– Ei forklaring på dette kan vera at menn driv med andre aktivitetar med borna, enn kvinnene, og at det stimulerer på ein litt annan måte, seier ho.

Vil kvotera inn menn

Det finst alt moderat kjønnskvotering av menn (ekstern lenke) til fire universitets- og høgskulestudium. No kan det bli eit femte, om Johansen og Schjelderup får gjennomslag.

Ap-toppane kjem nemleg no med framlegg om å gje menn eit forsprang på kvinner når dei søkjer studieplass også til barnehagelærarutdanninga.

– Me kan ha godt av ein diskusjon rundt kvotering, til dømes til barnehageutdanninga. Det kan vera at ein skal gje nokre ekstrapoeng til menn for å utlikna skilnaden, seier Johansen.

– Har Arbeidarpartiet programfesta dette?

– Nei, det har dei ikkje, men det kan henda at eg synest det er klokt at dei gjer det, seier Johansen.

Han leier programkomiteen til Arbeidarpartiet i Oslo, og antydar dermed at kvotering av menn til barnehagane dermed kan verta ei sak til neste års valkamp.