Anklages for å radikalisere muslimer: – Noen prøver å gjøre innbyggerne redde for oss

Politiet undersøker bekymringsmelding om islamsk forening på Stord.

Stord Islamisk Kultursenter, Eyad Amer Ibrahem Alawak

– INGEN NEGATIV ATFERD: – Hvis vi hadde drevet med noe som hadde vært farlig for norsk kultur, hadde vel politiet aksjonert umiddelbart, sier fungerende imam Eyad Amer Ibrahem Alawak (t.h.), her sammen med styremedlemmer i Stord Islamisk Kultursenter. NRK får opplyst at det ikke er alle personene på bildet som fremdeles deltar i foreningens styre.

Foto: Privat

– Vi har ingenting å skjule, og er klare for å snakke med politiet når som helst. Jeg har svart på spørsmål fra politiet før, og alltid møtt dem med et smil, sier Eyad Amer Ibrahem Alawak.

Han fungerer for tiden som imam i Stord Islamisk Kultursenter, som nå må svare på påstander om at de bidrar til radikalisering av muslimer i sunnhordlandskommunen.

Både politiet og ordføreren på Stord har mottatt en bekymringsmelding om at enkeltpersoner i Stord Islamisk Kultursenter «utøver rollen sin på en negativ måte».

– Bekymringen går på at enkeltpersoner i miljøet har konservative holdninger som man frykter kan ha uheldig innvirkning på dem som bruker kultursenteret, altså mange av muslimene i kommunen, sier ordfører på Stord, Gaute Epland (Ap).

Politiet: – Dette går på radikalisering

NRK får bekreftet at bekymringsmeldingen han og politiet har mottatt kommer fra samme person. Meldingen ble diskutert på politirådsmøtet i kommunen 2. mars.

Ifølge møtereferatet har den muslimske organisasjonen opplevd stor tilstrømning av medlemmer den siste tiden. Medlemstallet skal i dag ligge på rundt 500 personer.

Etter det NRK får opplyst, er bekymringsmeldingen utløst av en uro over at møtene i kultursenteret angivelig domineres av konservative krefter, som ikke ønsker at kvinner skal være aktive i foreningen, og uttaler seg kritisk til integrering i det norske samfunnet.

– Dette går på radikalisering, sier lensmann Roald Raunholm om bekymringsmeldingen til Stord24, som først omtalte saken.

Lensmann på Stord, Roald Raunholm

KONTAKTER IKKE PST: – Vi vil ta kontakt med dette senteret for å finne ut hvem de er og bli kjent med dem, sier lensmann Roald Raunholm.

Foto: Marte Rommetveit / NRK

– Må få utøve religionen vår

Imam Eyad Alawak avviser påstandene om kvinnediskriminering og integreringsmotstand. Ifølge ham har to kvinner i sentrale posisjoner i Stord Islamisk Kultursenter.

Foreningen er på jakt etter et nytt fast oppholdssted, etter at brannvesenet stengte deres tidligere lokaler i fjor. De har vært åpne om at de av religiøse grunner søker lokaler med en rominndeling som gjør det mulig å skille kvinner og menn. Alawak tror dette er en del av bakgrunnen for kritikken.

– Vi er ikke imot verken det norske samfunnet eller den norske kulturen. Vi har ingenting imot at kvinner og menn er sammen – våre muslimske kvinner omgås menn hver dag på skole og jobb. Vi prøver å være en del av kulturen, men vi må få lov til å utøve religionen vår, sier Alawak til NRK.

Akhtar Chaudhry

SKREMT AV HOLDNINGENE: – Jeg har opplevd at han som har fungert som imam over en tid har vist holdninger som jeg følte meg svært ukomfortabel med, sier SV-politiker og Stord-innbygger Akhtar Chaudhry.

Foto: Pessel-Kleiven / NRK

– Ingen grunn til å dramatisere nå

Politirådet som har diskutert bekymringsmeldingen består av lensmannen, kommunens politikontakt og SLT-kontakt, rådmannen, ordføreren og en til to kommunalsjefer. Ifølge referatet fra marsmøtet skal lensmannen nå ta bekymringen opp med PST.

Lensmann Roald Raunholm har ikke besvart NRKs henvendelser torsdag, men avviser overfor Stord24 at han vil involvere PST nå.

– Vi vil ta kontakt med dette senteret for å finne ut hvem de er og bli kjent med dem. Vi vil ikke gå til PST før vi har gått i dialog med dem, sier Raunholm.

Ordfører Gaute Epland understreker at bekymringene handler om holdningene som uttrykkes av enkeltpersoner i foreningen, og ikke om at personer rekrutteres til ulovlig virksomhet.

– Det er ikke noe grunnlag for å dramatisere dette nå, men en kan jo frykte at det utvikler seg i en uheldig retning dersom de konservative holdningene får fortsette å spre seg, sier Epland.

Ordføreren forteller at han tidligere har oppfattet foreningen som «stille og fredelig», og at dette er den første bekymringsmeldingen han har hørt om.

– Nå skal politiet se nærmere på dette, og så skal vi ta det opp på nytt i neste politirådsmøte, sier Epland.

Gaute Epland

VIL IKKE DRAMATISERE: – Men dette kan jo utvikle seg i en uheldig retning, sier Stord-ordfører Gaute Epland.

Foto: Marte Rommetveit / NRK

SV-politiker: – Meget utfordrende situasjon

Tidligere stortingspolitiker Akhtar Chaudhry, nå Stord-innbygger og nestleder i SV i Hordaland, bisto i fjor Stord Islamisk Kultursenter i jakten på nye lokaler.

Nå sier han at han har kuttet kontakten med foreningen. Chaudhry oppgir imam Alawak som årsaken til bruddet.

– Jeg har opplevd at han som har fungert som imam over en tid har vist holdninger som jeg følte meg svært ukomfortabel med. Jeg har absolutt meldt fra til styret om at dette er holdninger som ikke hører hjemme i vårt demokrati, sier Chaudhry til Stord24.

Overfor NRK hevder Chaudhry at de konservative holdningene har fått «positive krefter» til å trekke seg ut fra Stord Islamisk Kultursenter.

– Flertallet i styret har dessverre kommet under innflytelse av en ung mann som har svært kort botid i Norge, og er lite synkronisert med den virkeligheten norske muslimer lever i, sier Chaudhry, med henvisning til imam Alawak.

– Dette er en meget utfordrende situasjon, mener Chaudhry.

Imam: – Norge har religionsfrihet

Forelagt uttalelsene fra Chaudry, sier Eyad Amer Ibrahem Alawak at han verken har noen spesiell kompetanse til eller ønske om å være religiøs leder på Stord.

– Jeg er utdannet kjemiingeniør fra Syria, går nå på introduksjonskurs hos Nav, og har bare midlertidig fungert som imam fordi folk i foreningen mente jeg kunne passe til det. Hvis det er noen som vil og kan ta over for meg, er ikke det noe problem for meg, sier Alawak.

Ifølge Alawak begrenser aktiviteten i foreningen seg for tiden til ukentlige fredagsbønner, grunnet mangelen på faste lokaler. Den fungerende imamen sier han er overrasket over kritikken, og at han ikke vet hvem som er avsender av bekymringsmeldingen til kommunen og politiet.

– Men det må være noen som vil prøve å skape trøbbel, og gjøre innbyggerne på Stord redde for oss, mener han.

– Og jeg skjønner ikke hvorfor. Her i Norge er det demokrati og religionsfrihet, og det er ingen i foreningen som har negativ atferd. Det er farlig å anklage noen bare fordi de er religiøse. Hvis vi hadde drevet med noe som hadde vært farlig for norsk kultur, hadde vel politiet aksjonert umiddelbart, sier Alawak.

– Har du som imam uttalt deg kritisk til aktiv kvinnelig deltakelse i foreningen?

– Nei. Kvinner har en viktig plass i religionen vår, og en viktig plass i samfunnet, sier Alawak.

Inviterer ikke-muslimer til å lære om islam

Den fungerende imamen sier han foreløpig ikke har hørt noe fra politiet om bekymringsmeldingen, men at han vil svare på alt de spør om når de tar kontakt.

Alawak sier Stord Islamisk Kultursenter ønsker andre religiøse eller ikke-religiøse velkommen for å lære om islam, og få justert det «skremmebildet» han mener skapes av muslimer i norske medier.

– Vi ønsker ikke-muslimer velkommen til å lære om og forstå religionen, slik at de kan bli kvitt ideene media fyller hodene deres med, sier Alawak.