Anklager Arbeiderpartiet for å jukse seg til flertall

De ledende partiene i Hordaland har skaffet seg flertall i samtlige politiske utvalg. Juks og udemokratisk, mener MDG og Høyre.

Silja Ekeland Bjørkly fra Høyre

PROTESTERER: – Dette er helt urimelig, sier Silja Ekeland Bjørkly (H) (i midten). Hun er urolig for at majoritetspartiene nå får flertall i alle fylkesutvalg.

Foto: Sølve Rydland / NRK

– Jeg synes ikke at dette er god kutyme. Det er veldig udemokratisk, sier Silja Ekeland Bjørkly, fylkestingspolitiker for Høyre i Hordaland.

– Vi synes at dette skaper mer ryddighet i saksbehandlingen, sier Roald Kvamme, gruppeleder i Arbeiderpartiet.

– Så får de svare for hva de mener med udemokratisk.

Flertall i samtlige utvalg

Plassene i utvalgene ble fordelt etter valget i høst, i tråd med partienes valgresultat. Samarbeidspartiene Arbeiderpartiet, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og SV endte opp med flertall i alle utvalg unntatt opplæringsutvalget.

Men etter gårsdagens budsjettpresentasjon kom det frem at disse partiene vil øke antallet representanter i dette utvalget.

Det vil bety at partiene med styringsflertallet i fylkestinget også får flertallet i samtlige utvalg.

Møter motstand

I den vanligvis rolige politiske debatten blant fylkespolitikerne i Hordaland har dette ikke gått upåaktet hen.

Det er normal praksis at antallet medlemmer i politiske utvalg er et oddetall. Nå blir det 16 medlemmer i opplæringsutvalget. Dermed kan Aps utvalgsleder bruke sin dobbeltstemme og avgjøre alle saker, så lenge styringspartiene forblir enige.

– Dette er juks, og det undergraver demokratiet. Det ligner ikke grisen. De burde være flaue, sier Tom Sverre Tomren i Miljøpartiet de Grønne (MDG).

Han mener styringspartiene nå trikser seg til flertall.

politikere fylket

FULL KRIG: – Jeg har ikke sett noe liknende i løpet av mine 14 år som politiker, sier Tom Sverre Tomren fra Miljøpartiet.

Foto: Sølve Rydland / NRK Hordaland

MDG lover kamp

MDG kommer til å yte motstand når saken skal opp i fylkestinget i desember.

– De svekker opposisjonspolitikernes mulighet til å føre debatt og til å påvirke politikken, sier Tomren.

Gruppeleder i Arbeiderpartiet, Roald Kvamme, ser derimot ikke et problem med at de styrende partiene nå skaffer seg flertall i alle utvalg.

– Den enkle grunnen til at vi gjør dette, er at opplæringsutvalget har fått utvidete fullmakter og kan ta beslutninger i budsjettsaker. Da må utvalget reflektere flertallet i fylkestinget. Vi har flertall og må sørge for at de føringene vi legger i saker, blir fulgt opp i opplæringsutvalget.

Rødt taper mest

Rødt har sittet på vippen i opplæringsutvalget og gitt opposisjonen flere seire. Blant annet forkastet utvalget flertallspartiene sitt forslag til skolebruksplan. Selv om planen ble vedtatt i fylkestinget, førte nederlaget i utvalget til politisk brudulje flertallspartiene godt kunne tenkt seg å være foruten.

Men nå mister partiet den makten. Rødts Terje Kollbotn er skuffet over flertallspartiene:

– Vi beklager at det ikke er større romslighet og raushet i fylkespolitikken. Både partiet Rødt og andre som ikke er med i styringsflertallet, kunne bidratt konstruktivt i flere prosesser, sier Kollbotn.